Index Index

Mitologie
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z


Line


Bacanale = Bacchanalia.

Bacante = Bacchantes.

Bacchae = Bacchantes.

Bacchanalia, la romani, sărbători în cinstea zeului Bacchus (vezi şi Dionysia).

Bacchantes 1. Preotese acre oficiau la romani cultul lui Bacchus. 2. Însoţitoarele zeului Bacchus. Grecii le numeau Menade.

Bacchus, la romani, zeul vinului şi al viţei de vie. Era o divinitate secundară, preluată de la greci (vezi Dionysos).

Bacus = Bacchus.

Baius, unul dintre însoţitorii lui Odysseus.

Balius 1. Unul dintre caii nemuritori ai lui Achilles, primit în dar de la Poseidon (vezi şi Zephyrus). 2. Unul dintre câinii lui Actaeon.

Barce, doica lui Sichaeus.

Bassareus, denumire purtată de zeul Bacchus.

Baton, conducătorul carului lui Amphiaraus.

Battus 1. Cioban care l-a surprins pe Hermes mânând către munţi animalele furate din cirezile lui Apollo. În schimbul legământului de a nu i se da în vileag hoţia, Hermes i-a dăruit o juncă. Mai apoi, vrând să-i pună credinţa la încercare, zeul s-a întors din drum şi, sub altă înfăţişare, prefăcându-se a fi păgubaşul, i-a făgăduit răsplată îndoită dacă-i ajută să găsească hoţul. Călcându-şi legământul, Battus a fost transformat de Hermes într-o stâncă. 2. Întemeietor mitic al coloniei Cyrene, situată pe coasta de nord a Africii.


Baucis, ţărancă din Phrygia de condiţie umilă, căsătorită cu Philemon, alături de care a trăit toată viaţa în cea mai armonioasă înţelegere. Odată, pe când Zeus şi Hermes cutreierau ţinutul sub chipul şi înfăţişarea a doi călători, ei le-au dat găzduire în modestul lor bordei. Drept mulţumire zeii le-au transformat locuinţa într-un templu măreţ şi le-au făgăduit să le îndeplinească orice dorinţă. Cum Philemon şi Baucis au cerut să nu se despartă niciodată, voia le-a fost îndeplinită. După ce au trăit până la adânci bătrâneţi, au murit în aceeaşi zi şi au fost transformaţi, după moarte, în doi copaci, aşezaţi unul lângă altul, la intrarea templului.

Bebrici = Bebryces.

Bebryces, neam de origine tracă, care sălăşluia în Bithynia.

Belerofon = Bellerophon.

Bellerophon, fiul lui Glaucus, regele Corinthului, şi al Eurymedei. Săvârşind din greşeală o crimă, Bellerophon e nevoit să-şi părăsească patria şi să se refugieze la curtea lui Proetus, regele Tiryntului. Acolo însă Antea, soţia lui Proetus, se îndrăgosteşte de el. Cu toate că Bellerophon îi respinge dragostea, el trezeşte gelozia lui Proetus care-l îndepărtează, trimiţându-l la curtea socrului său, Iobates, spre a fi ucis. Ca să-l piardă, Iobates îi dă o serie de însărcinări: să lupte cu himera, pe care Bellerophon izbuteşte să o omoare, călărind pe calul său înaripat Pegasus, să se războiască cu amazoanele, pe care le învinge etc. Plin de admiraţie faţă de vitejia lui Bellerophon, Iobates sfârşeşte prin a-i cruţa zilele şi a-i da pe fiica sa de soţie, împreună cu o parte din regat. Scăpat de răzbunarea muritorilor, Bellerophon e urmărit totuşi de mânia zeilor. El se duce în pustiu unde, după o viaţă retrasă, moare în cele din urmă departe de oameni. Într-o altă variantă, mânat de o trufie oarbă, el ar fi încercat să ajungă, pe calul său înaripat, până în lăcaşul zeilor. A fost însă prăvălit de Zeus înapoi pe pământ, unde şi-a curmat singur viaţa.

Bellerophontes = Bellerophon.

Bellona, la romani, zeiţa războiului, identificată cu Enyo din mitologia greacă. Se credea că e soţia (sau sora) lui Marte şi era reprezentată ţinând în mână o spadă, o lance sau o torţă aprinsă.

Belus, presupus întemeietor al Babylonului. Era fiul lui Poseidon şi frate geamăn cu Agenor. Belus a avut drept fii pe Aegyptus şi pe Danaus.

Berecyntia, denumire purtată de zeiţa Cybele, care era celebrată cu precădere pe muntele Berecynthus, în Phrygia.

Berenice, soţia lui Ptolemaeus al III-lea Euergetes. Ea şi-a tăiat părul şi l-a oferit în dar zeilor, cu rugămintea de a-i aduce teafăr înapoi soţul, plecat să lupte în Syria. Legenda spune că părul ei a fost transformat într-o constelaţie: Cosiţa (Părul) Berenicei.

Beroe 1. Una dintre nereide. 2. Doica Semelei.

Bia, personificare a Violentei. Era fiica gigantului Pallas şi soră cu Cratus (Puterea), cu Nike (Victoria) şi cu Zelus (Ardoarea). A participat împreună cu sora şi fraţii ei la lupta dusă de olimpieni împotriva titanilor şi a ajutat la înlănţuirea lui Prometheus pe Caucasus.

Bias, fiul lui Amythaon şi frate cu prezicătorul Melampus. Datorită fratelui său, Bias a reuşit să fure cirezile lui Phylacus şi să se căsătorească cu Pero, fiica lui Neleus, regele din Pylos. Tot datorită lui Melampus, care le-a lecuit de nebunie pe fiicele regelui Proetus din Argos, Bias a căpătat o treime din regatul acestuia.

Bifrons, epitet atribuit zeului Ianus, care era reprezentat cu două feţe.

Bitias, unul dintre troienii care l-au întovărăşit pe Aeneas în Italia.

Biton = Cleobis.

Bona Dea, veche divinitate romană, al cărei cult era strâns legat de cel al lui Faunus. Bona Dea era socotită o zeiţă castă, înzestrată cu darul profeţiei şi protectoare a femeilor. Era considerată, după o tradiţie, fiica (sau sora) zeului Faunus, pentru care se spunea că acesta din urmă ar fi nutrit o dragoste incestuoasă. După o altă tradiţie ea era soţia lui Faunus, pe care zeul omorând-o, şi căindu-se apoi, ar fi cinstit-o după moarte ca pe o divinitate.

Boreas, personificare divină a vântului de nord, era socotit, alături de fraţii lui, Eurus, Notus şi Zephyrus, drept fiu al lui Astraeus şi al lui Eos. Îşi avea lăcaşul în Thracia, într-o peşteră de pe muntele Haemus. Cu Orithyia, fiica lui Erechtheus, pe care a răpit-o, a avut doi fii şi două fiice (vezi şi Boreades).

Boreades, denumire purtată de Zetes şi Calais, ca fii ai lui Boreas.

Boreazi = Boreades.

Briareu = Briareus.

Briareus = Aegaeon.

Briseis, fiica preotului Briseus, luată în captivitate de Achilles şi îndrăgită de erou. Faptul că adunarea grecilor i-a răpit-o, dăruind-o lui Agamemnon, a dezlănţuit mânia lui Achilles şi retragerea lui de pe câmpul de luptă.

Brises = Briseus.

Briseus, preot al lui Apollo, originar din Lyrnessus şi tatăl lui Briseis.

Britomartis, nimfă din Creta, supranumită şi Dictynna. Fiind îndrăgită de Minos, ea s-a aruncat în mare ca să scape de urmărirea lui, dar a fost prinsă într-o plasă de către un pescar, care a dus-o în Egina. Acolo a trăit retrasă în sălbăticia unui munte, până când zeii au luat-o în împărăţia lor, făcând-o nemuritoare.


Bromius, denumire purtată de zeul Dionysos.

Broteas, fiul al lui Tantalus şi al Dionei.

Brontes, unul dintre ciclopi.

Busiris, fiul lui Poseidon şi al Lysianassei şi rege în Aegyptus. Avea obiceiul să-i jertfească lui Zeus pe toţi străinii care treceau prin ţara sa. Vrând să-l sacrifice şi pe Heracles, a fost însă ucis, la rândul lui, de către erou.

Butes 1. Unul dintre fiii nelegitimi ai lui Boreas. Încercând să le seducă pe adoratoarele lui Dionysos, a fost pedepsit de către zeu, care i-a luat minţile. S-a sinucis aruncându-se într-o fântână. 2. Fiul lui Pandion şi regele cetăţii Athenae. 3. Unul dintre argonauţi.

Byblis, fiica lui Miletus, a cărei dragoste incestuoasă pentru fratele ei Caunus i-a atras moartea. Ulterior ea a fost metamorfozată de zei într-un izvor.


LineA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
23 feb 1999 -