Index Index

Mitologie
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z


Line


Ea = Aea.

Eac = Aeacus.

Eacidul = Aeacides.

Eagru = Oeagrus.

Eax = Oeax.

Ebal = Oebalus.

Echemus, rege al Aecadiei care l-a ucis în luptă pe Hyllus.

Echidna, fiinţă monstruoasă, jumătate femeie şi jumătate şarpe. A avut cu Typhon, apoi cu Orthros, mai mulţi copii, printre care se numărau: Cerberus, Himera, Gorgonele, Hidra din Lerna, Ladon, leul din Nemea, Scylla, Sfinxul, vulturul care-i mânca ficatul lui Prometheus etc. A murit ucisă în somn de Argus.

Echion 1. Unul dintre războinicii care au răsărit din dinţii balaurului semănaţi de Cadmus. Echion s-a căsătorit cu Agave, una dintre fiicele lui Cadmus, cu care a avut un fiu, pe Pentheus. 2. Unul dintre argonauţi, frate geamăn cu Eurytus.

Echionides, denumire purtată de Pentheus ca fiu al lui Echion.

Echo, nimfă care cunoştea legăturile de dragoste ale lui Zeus. Ea o ţinea de vorbă pe Hera, în timp ce soţul acesteia alerga după nimfe. Dându-şi seama de înşelătoria ei, zeiţa, mânioasă, a transformat-o în ecou. După o altă versiune, Echo s-a îndrăgostit de Narcissus, dar dragostea ei n-a fost împărtăşită. Atunci ea s-a retras în singurătate şi s-a topit de durere, nemairămânându-i decât vocea - ecoul.

Ecleu = Oecleus.

Eclidul = Oeclides.

Edip = Oedipus.

Edones, locuitori din Thracia, care aveau pentru zeul Dionysos un cult orgiastic.

Edoni = Edones.

Edonides, denumire purtată de preotesele lui Dionysos.

Edoniene = Edonides.

Eetion, rege al cetăţii Thebae şi tatăl Andromachăi. A fost ucis de către Achilles.

Efialte = Ephialtes.

Egeon = Aegaeon.

Egeria = Aegeria.

Egeu = Aegeus.

Egialeu = Aegialeus.

Egipt = Aegyptus.

Egist = Aegisthus.

Ehem = Echemus.

Ehidna = Echidna.

Ehion = Echion.

Ehionidul = Echionides.

Eho = Echo.

Eidotea = Eidothea.

Eidothea, una dintre fiicele lui Proteus.

Elatus, unul dintre lapiţi, tatăl argonautului Polyphemus.


Electra 1. Una dintre fiicele lui Oceanus şi ale lui Tethys şi mama zeiţei Iris - mesagera zeilor - şi a harpiilor. 2. Una dintre cele şapte pleiade, fiicele lui Atlas şi ale Pleionei, denumite după tatăl lor şi atlantide. Din unirea ei cu Zeus s-au născut Dardanus, Iasion şi - după o versiune - Harmonia. 3. Fiica lui Agamemnon şi a Clytaemnestrei. După uciderea lui Agamemnon, numai mila Clytaemnestrei o scapă pe Electra de mânia lui Aegisthus şi de moarte. Aegisthus o zăvorăşte însă pe Electra în palatul lui din Mycenae. Apoi, temându-se că va naşte urmaşi care-i vor lua tronul, el o căsătoreşte forţat cu un ţăran. La întoarcerea lui Orestes, Electra îşi îndeamnă şi-şi ajută fratele să-i omoare, la rândul lui, pe cei doi ucigaşi. Când Orestes e urmărit de erinii, ea e alături de el, înconjurându-l cu dragostea şi grija ei de soră. Mai târziu, Orestes pleacă împreună cu prietenul său Pylades în Taurida. În lipsa lui, zvonindu-se că ar fi mort, Aletes, fiul lui Aegisthus, uzurpă tronul cetăţii Mycenae. Electra pleacă atunci la Delphi, unde îl întâlneşte pe Orestes, se întorc împreună acasă şi-l detronează pe Aletes. Electra se căsătoreşte apoi cu Pylades, prietenul fratelui ei, cu care are mai târziu un fiu, pe nume Strophius.

Electrion = Electryon.

Electryon, rege al cetăţii Mycenae. Era considerat fiul lui Perseus şi al Andromedei şi tatăl Alcmenei.

Elena = Helena.

Elephenor, nepot al lui Abas, pe care l-a ucis din greşeală. În urma acestui omor a fost silit să părăsească Euboea şi să se exileze. Mai târziu, candidând la mâna Helenei, a participat la războiul troian alături de Acamas şi Demophon.

Eleusin = Eleusis.

Eleusis 1. Întemeietorul mitic al cetăţii Eleusis. Era fiul zeului Hermes şi tatăl lui Triptolemus. Într-o noapte Eleusis a surprins-o pe Demeter când se pregătea să-l treacă prin foc pe Triptolemus ca să-l facă nemuritor. Tatăl, înspăimântat, a scos un ţipăt. Speriată, la rândul ei, Demeter l-a scăpat în foc pe Triptolemus, pe care-l ţinea deasupra flăcărilor. Văzându-şi dorinţa zădărnicită, zeiţa mânioasă l-a ucis pe Eleusis. Mai există o variantă a acestei întâmplări, atribuită însă lui Demophon, fratele lui Triptolemus. 2. Cetate din Attica unde se afla un templu măreţ închinat zeiţei Demeter. Tot acolo se celebrau şi Misterele Eleusine.

Elicius, denumire sub care era invocat Iupiter la Roma, pentru a-i feri pe oameni de urgia trăsnetului.

Elisa = Dido.

Elpenor, unul dintre însoţitorii lui Odysseus. A fost preschimbat de Circe în porc. Recăpătându-şi înfăţişarea lui de om, s-a îmbătat de bucurie în ajunul plecării lui Odysseus şi s-a culcat pe acoperişul palatului lui Circe. Când şi-a adunat tovarăşii, Odysseus l-a strigat şi pe Elpenor care, ameţit de băutură, a sărit de pe acoperiş şi a murit pe loc. mai târziu, când Odysseus a coborât în Infern el s-a întâlnit acolo cu umbra lui Elpenor.

Epis, la greci, zeiţa Speranţei, identificată cu Spes din mitologia romană. Când Pandora a desfăcut cutia în care erau închise toate relele şi le-a dat drumul în lume, speranţa singură, uitată pe fund, le-a rămas muritorilor.

Elysii Campi = Elysium.

Elysium, Câmpiile Elizee, regiune subpământeană unde, în concepţia celor vechi, ajungeau după moarte umbrele celor virtuoşi.

Empusa, spectru monstruos care lua adesea înfăţişarea unei femei frumoase. Se hrănea cu carne de om şi făcea parte din ceata infernală a zeiţei Hecate.

Encelad = Enceladus.

Enceladus, cel mai puternic dintre giganţii care au uneltit împotriva lui Zeus. Părintele zeilor l-a fulgerat însă cu trăsnetul său prăvălindu-l în adâncurile muntelui Aetna.

Endimion = Endymion.

Endymion, păstor de o rară frumuseţe care l-a rugat pe Zeus să-l lase să doarmă veşnic, ca să rămână pururea tânăr. Zeus i-a împlinit voia. Văzându-l dormind, Artemis (Luna) s-a îndrăgostit de frumosul păstor pe care a început să-l viziteze, noapte de noapte, coborând din înaltul cerurilor. Din unirea lor s-au născut cincizeci de fete.

Enea = Aeneas.

Eneadul = Aeneades.

Eneu = Oeneus.

Enidul = Oenides.

Enio = Enyo.

Enomau = Oenomaus.

Enona = Oenone.

Enopion = Oenopion.

Enotru = Oenotrus.

Enyalius, Războinicul, denumire dată zeului Ares.

Enyo, în mitologia greacă, zeiţa războiului, corespunzătoare Bellonei din mitologia romană. Îl întovărăşea întotdeauna pe Ares în luptă.

Eol = Aeolus.

Eolidul = Aeolides.

Eon = Oeonus.

Eos, la greci, zeiţa dimineţii, corespunzătoare Aurorei din mitologia romană. În fiecare dimineaţă ea cobora din ceruri şi alerga printre nouri într-un car tras de cai iuţi, vestind ivirea zorilor şi răsăritul primelor raze de soare. Era fiica lui Hyperion şi a Theiei şi soră cu Helios şi cu Selene. Cu Astraeus a avut mai mulţi copii, printre care vânturile, pe nume: Boreas, Notus şi Zephyrus. Se spunea că Eos şi-ar fi atras mânia Aphroditei, care a surprins-o odată cu zeul Ares. Ca să se răzbune, zeiţa dragostei a făcut din Eos o veşnică îndrăgostită. Într-adevăr, existenţa ei este plină de episoade amoroase: l-a răpit pe Orion şi l-a dus cu ea în insula Delos, l-a răpit pe Cephalus şi l-a dus cu ea în Syria, unde i-a dăruit un fiu - Phaethon, l-a răpit, în sfârşit, pe Tithonus şi l-a dus cu ea în Aethiopia, unde i-a dăruit doi fii, Emathion şi Memnon. La rugămintea ei, Zeus l-a făcut pe Tithonus nemuritor, uitând însă să-i dăruiască şi tinereţe veşnică. Tithonus a devenit într-adevăr nemuritor, îmbătrânind atât de rău încât Eos, ruşinată, l-a zăvorât în palatele ei, de unde n-a mai ieşit niciodată.


Epaf = Epaphus.

Epaphus, fiul lui Zeus şi al lui Io. A domnit în Aegyptus şi era socotit întemeietorul cetăţii Memphis.

Epeus, unul dintre fiii lui Panopeus şi constructorul faimosului cal troian. După distrugerea Troiei a trăit în Italia.

Epius = Epeus.

Ephialtes, gigant, frate cu Otus, era fiul lui Poseidon şi al Iphimediei (vezi şi Aloidae).

Epicaste, alt nume al Iocastei.

Epigoni, nume purtat de Aegialeus, Amphilocus, Diomedes, Euryalus, Promachus, Sthenelus şi Thersander. Ei erau urmaşii direcţi ai celor şapte eroi care au participat la prima expediţie organizată împotriva cetăţii Thebae (vezi şi Adrastus). Zece ani mai târziu, pentru a răzbuna moartea părinţilor lor, epigonii, sub conducerea lui Alcmaeon au organizat, la rândul lor, o nouă expediţie. Ea s-a soldat cu înfrângerea cetăţii Thebae, care a fost prădată şi distrusă. Dintre epigoni, singur Aegialeus a pierit în luptă.

Epimeteu = Epimetheus.

Epimetheus, unul dintre titani. Era fiul lui Iapetus şi al Clymenei şi frate cu Atlas, Menoetius şi Prometheus. Atunci când Prometheus l-a înfruntat pe Zeus, acesta s-a servit de Epimetheus ca să se răzbune. El i-a dăruit-o pe Pandora - cu care Epimetheus a avut şi o fiică, Pyrrha - abătând în felul acesta asupra oamenilor toate relele.

Epimetida = Epimethis.

Epimethis, denumire purtată de Pyrrha, fiica lui Epimetheus.

Epit = Aepytus.

Erato, una dintre muze, fiica lui Zeus şi a Mnemosynei. Patrona poezia erotică.

Ereb = Erebus.

Erebus, divinitate infernală, fiul lui Chaos şi frate cu Nyx (Noaptea). Unindu-se cu sora lui, i-a zămislit pe Aether şi pe Hemera. Uneori, Erebus denumea întunecimile lumii subpământene.

Erechtheus, erou atenian, fiul regelui Pandion şi frate cu Butes, cu Philomela şi cu Procne. A avut numeroşi fii şi fiice, printre care se numărau: Cecrops, Meriones, Pandorus, Creusa, Orithyia, Procris şi Chthonia. La moartea lui Pandion, Erechtheus i-a urmat la tron. Cu ocazia unui război între Athenae şi Eleusis, la cererea unui oracol, Erchtheus şi-a sacrificat una dintre fiice, pentru a obţine victoria. Se spunea că celelalte fiice s-ar fi sinucis şi ele, deoarece juraseră să nu supravieţuiască surorii lor sacrificate. Erectheus a câştigat bătălia, dar a fost omorât, la rândul lui, de trăsnetul lui Zeus, drept pedeapsă că îl ucisese în luptă pe Eumolpus, fiul lui Poseidon.

Erehteu = Erechtheus.

Erginus 1. Rege din Orchmenus care a luptat împotriva cetăţii Thebae. A pierit ucis de mâna lui Heracles. 2. Unul dintre fiii lui Poseidon. A participat la expediţia argonauţilor.

Eriboea, mama lui Aiax şi soţia lui Telamon (numită şi Periboea).

Erichtho, una dintre furii.

Erichthonius, unul dintre primii regi ai cetăţii Athenae. Era fiul lui Hephaestus (după o versiune cu Atthis, după o alta cu Gaea sau cu zeiţa Athena). Se spunea că Athena, ca să nu afle ceilalţi zei de naşterea copilului, l-ar fi închis pe Erichthonius într-un cufăr, pe care l-a dat, în mare taină, în păstrare fetelor lui Cecrops. Împinsă de curiozitate, una dintre fete a deschis cufărul, fapt pentru care şi-a primit pedeapsa cuvenită (vezi Aglauros). Mai târziu Erichthonius a fost luat şi crescut de însăşi divina lui mamă, în templul acesteia de pe Acropolis. Murind, Cecrops l-a lăsat urmaş la tron. Erichthonius s-a căsătorit cu nimfa Praxithea şi a avut un fiu, Pandion, care a domnit după el în cetatea Athenae.

Ericiana = Erycina.

Erida = Eris.

Eridan = Eridanus.

Eridanus, zeul fluviului cu acelaşi nume. Era fiul lui Oceanus şi al lui Tethys.

Erifila = Eriphyle.

Erigona = Erigone.

Erigone 1. Fiica unui atenian, pe nume Icarius. A fost iubită de zeul Dionysos, care i-a dăruit un fiu, Staphylus. Aflând de moartea tatălui ei, ucis cu ciomegele de nişte ciobani, Erigone, deznădăjduită, s-a spânzurat de un copac. Ca să răzbune moartea ei, Dionysos le-a luat minţile fetelor din cetatea Athenae, făcându-le să se spânzure de crengile copacilor. Mânia lui nu s-a potolit decât atunci când atenienii i-au pedepsit pe ciobanii ucigaşi. Erigone a fost după moarte transformată în constelaţia Fecioarei. 2. Fiica lui Aegisthus şi a Clytaemnestrei şi sora lui Aletes.

Erihto = Erichto.

Erihtoniu = Erichthonius.

Erimant = Erymanthus.

Erimantida = Erymanthis.

Erinii = Erinyes.

Erinyes, numite şi eumenide (eumenides) în mitologia greacă, furii (furiae sau dirae) de către romani, erau genii răzbunătoare care pedepseau fărădelegile muritorilor. Ele îi urmăreau mai ales pe ucigaşi (vezi Orestes, Alcmaeon), chinuindu-i sau luându-le minţile. Eriniile s-au născut din picăturile de sânge care au curs pe pământ în urma mutilării lui Uranus. Erau socotite, în general, trei la număr: Alecto, Megaera şi Tisiphone, reprezentate ca nişte genii înaripate, cu şerpi în plete. Mai târziu, eriniilor li s-au atribuit pedepsele la care erau supuşi oamenii în Infern.

Eriphyle, fiica lui Talaus, regele Argosului, şi sora lui Adrastus. S-a căsătorit cu Amphiaraus care, datorită ei, şi-a găsit moartea în expediţia împotriva cetăţii Thebae. Dorind să obţină întâi colierul, apoi veşmântul Harmoniei, Eriphyle şi-a trimis şi fiul, pe Alcmaeon, să lupte în rândul epigonilor împotriva tebanilor. La întoarcere însă Alcmaeon îşi ucide mama, răzbunând în felul acesta moartea tatălui său.

Eris, la greci, zeiţa vrajbei, corespunzătoare Discordiei din mitologia romană. Eris era fiica zeiţei Nyx (Noaptea). Ea a fost izgonită din ceruri de către Zeus, pentru că semăna neînţelegere printre zei. Nefiind poftită la nunta zeiţei Thetis cu Peleus, când petrecerea era în toi, ea a aruncat în mijlocul nuntaşilor un măr pe care era scris "celei mai frumoase", iscând astfel rivalitatea dintre Aphrodite, Athena şi Hera. Mărul aruncat de zeiţa Eris a fost dăruit Aphroditei în urma judecăţii unui muritor, Paris.

Erisihton = Erysichthon.

Erix = Eryx.

Eros, în mitologia greacă, zeul iubirii. Era fiul lui Hermes (Ares sau Zeus) şi al Aphroditei, şi frate cu Anteros. Sub înfăţişarea unui copil frumos, uneori înaripat, se ascundea un zeu temut. Cu săgeţile lui care nu greşeau niciodată ţinta, Eros semăna chinurile mistuitoare ale dragostei atât printre zei, cât şi în rândul muritorilor. Însăşi Aphrodite se ferea de fiul ei cel capricios şi necruţător. Figura zeului Eros apare în numeroase episoade legate de Heracles, Apollo, Zeus etc. Cel mai cunoscut în constituie însă dragostea dintre Eros (denumit Amor) şi Psyche.

Erycina, denumire purtată de Venus, de la numele muntelui Eryx unde avea un sanctuar.

Erymanthis, denumire purtată de Callisto, de la numele muntelui pe care se afla atunci când a fost metamorfozată în ursoaică.

Erymanthus 1. Unul dintre fiii lui Apollo, care a surprins-o pe zeiţa Aphrodite îmbăindu-se. Drept pedeapsă, zeiţa mânioasă l-a lipsit de vedere. 2. Numele muntelui pe care Callisto a fost transformată în ursoaică. Tot pe acest munte a ucis Heracles un faimos mistreţ, spaima ţinutului. 3. Numele unui râu aflat în Arcadia şi al zeului acestuia.

Erysichthon, erou tesalian, fiul (sau fratele) regelui Triopas. Dispreţuind puterea zeilor, Erysichthon a tăiat lemne dintr-o pădure sacră, închinată zeiţei Demeter. Ca să-l pedepsească, zeiţa i-a trimis o foame mistuitoare şi nepotolită, care l-a făcut în cele din urmă, după ce şi-a mâncat tot avutul, să se ospăteze din propria-i carne.

Eryx, erou de la care îşi trăgea numele muntele Eryx. A fost ucis de Heracles.

Esac = Aesacus.

Esculap = Asclepius.

Eson = Aeson.

Esonidul = Aesonides.

Eteocle = Eteocles.

Eteocles, fiul lui Oedipus şi al Iocastei şi frate cu Polynices. După descoperirea incestului săvârşit de Oedipus şi după plecarea acestuia din cetatea Thebae, Eteocles şi Polynices hotărăsc să domnească pe rând, fiecare câte un an. La împlinirea termenului însă Eteocles refuză să-i cedeze locul fratelui său. Atunci Polynices cere ajutor regelui Adrastus şi organizează expediţia "celor şapte împotriva Tebei". În cursul ciocnirii, cei doi fraţi au pierit într-o luptă corp la corp, ucigându-se reciproc. În timp ce tebanii, socotindu-l trădător, au refuzat să îngroape trupul neînsufleţit al lui Polynices (vezi şi Antigone), Eteocles a fost înmormântat cu mare cinste. Unul dintre fiii săi, Laodamas, avea să domnească peste cetatea Thebae în timpul expediţiei organizate de epigoni.

Eufem = Euphemus.

Euforb = Euphorbus.

Eufrosina = Euphrosyne.

Eumaeus, porcar al lui Odysseus, rămas credincios amintirii stăpânului său. După douăzeci de ani de absenţă, Eumaeus este primul care-l recunoaşte pe Odysseus la întoarcerea eroului în Ithaca şi-l ajută să-i ucidă pe pretendenţii Penelopei.

Eumelus, fiul lui Admetus şi al lui Alcestis. A participat la războiul troian şi, datorită cailor săi foarte iuţi, a ieşit învingător la jocurile funebre organizate cu ocazia morţii lui Patroclus.

Eumenide = Eumenides.

Eumenides = Erinyes.

Eumeu = Eumaeus.

Eumolp = Eumolpus.

Eumolpus, fiul lui Poseidon şi al Chionei. Aruncat în mare de către Chione, care voia să-l piardă pentru ca tatăl ei să nu afle de existenţa copilului, Eumolpus este salvat de la înec de către Poseidon, care-l duce în Aethiopia şi-l dă în grija Benthesicymei ca să-l crească. Mai târziu se căsătoreşte cu una dintre fiicele ei, dar este alungat din ţară, deoarece încercase să-şi violeze o vară. Pleacă, împreună cu fiul său Ismarus, şi se stabileşte o vreme în Thracia, la curtea regelui Tegirius. De acolo se duce apoi la Eleusis, unde înfiinţează Misterele Eleusine. Devenit rege al Thraciei, Eumolpus vine în ajutorul eleusinilor în lupta acestora împotriva atenienilor. Cade în luptă, ucis de mâna lui Erechtheus. La cererea lui Poseidon, Zeus îi răzbună moartea.

Eunaeus, fiul lui Iason şi al Hypsipylei, regina din Lemnos.

Eunomia, fiica lui Zeus şi a lui Themis şi una dintre ore - divinităţi care vegheau asupra anotimpurilor şi ordinii din natură şi societate.

Euphemus, unul dintre fiii lui Poseidon şi ai Europei, înzestrat de tatăl său cu darul de a merge pe apă. A participat la expediţia argonauţilor.

Euphorbus, erou troian, care l-a rănit pe Patroclus. A fost ucis de Menelaus.

Euphrosyne, una dintre graţii.

Eurial = Euryalus.

Euribate = Eurybates.

Euricleea = Euryclea.

Euridice = Eurydice.

Euriloh = Eurylochus.

Eurimah = Eurymachus.

Eurinome = Eurynome.

Euripil = Eurypylus.

Euristene = Eurysthenes.

Euristenizi = Eurysthenidae.

Euristeu = Eurystheus.

Europa 1. Fiica lui Agenor şi a Telephassei. Într-o zi, în timp ce Europa se juca împreună cu prietenele ei pe câmp, Zeus a văzut-o şi s-a îndrăgostit de frumuseţea ei. El s-a transformat într-un taur alb şi a venit să se culce la picioarele fetei. Deşi la început temătoare, Europa a prins în cele din urmă curaj şi, la îmbierile lui, i s-a urcat în spinare. Atunci taurul a rupt-o la fugă peste câmpuri, a intrat în mare şi, cu toate ţipetele deznădăjduite ale fetei, nu s-a oprit decât pe insula Creta. Acolo, el s-a unit cu Europa, care i-a dăruit trei fii: pe Minos, Rhadamanthus şi Sarpedon. Mai târziu, Zeus a căsătorit-o cu Asterion, regele Cretei. 2. Fiica lui Tityus şi mama lui Euphemus. 3. Una dintre oceanide.

Eurus, fiul lui Eos, personificare divină a vântului din est.

Euryalus 1. Erou argian care a participat la expediţia argonauţilor şi a luptat în războiul troian. Era şi unul dintre epigoni. 2. Unul dintre însoţitorii lui Aeneas, mort în lupta cu rutulii. Prietenia lui cu Nisus era celebră. 3. Unul dintre fiii lui Odysseus, ucis de însăşi mâna eroului.

Eurybates, trimisul lui Agamemnon care a venit la Achilles să o ceară pe Briseis.

Euryclea, doica lui Odysseus. După douăzeci de ani de absenţă, ea l-a recunoscut pe Odysseus reîntors în Ithaca, după o cicatrice pe care acesta o avea la picior.

Eurydice 1. Soţia lui Orpheus. Odată, în timp ce se afla pe câmp, Aristaeus a văzut-o şi, îndrăgostindu-se de ea, a vrut să o violeze. Căutând să se salveze, Eurydice a luat-o la fugă, dar a fost muşcată de un şarpe şi a murit. Îndurerat, Orpheus n-a pregetat să coboare în Infern ca să o întâlnească. Acolo, prin cântecele lui minunate a reuşit să-i înduplece pe zeii subpământeni să i-o înapoieze pe Eurydice. El s-a legat însă cu jurământ să n-o privească înainte de a fi păşit dincolo de hotarele lumii subpământene. Altfel urma să o piardă pentru totdeauna. Orpheus nu şi-a putut ţine însă jurământul. El n-a putut rezista dorinţei de a se asigura că Eurydice îl urmează cu adevărat. În felul acesta Eurydice a rămas pentru totdeauna în lumea morţilor. 2. Mama lui Danae. 3. Soţia lui Creon, regele din Thebae. Auzind de moartea fiului ei, Haemon, s-a sinucis. 4. Fiica lui Amphiaraus şi a Eruphylei.

Eurylochus, unul dintre însoţitorii lui Odysseus. Trimis de către erou în recunoaştere, Eurylochus a fost cel care l-a vestit pe Odysseus că tovarăşii lui au fost transformaţi de Circe într-o turmă de porci. Eurylochus a căzut victimă mâniei lui Apollo, fiindcă s-a înfruptat, împreună cu ceilalţi greci, din turmele zeului.

Eurymachus, unul dintre pretendenţii Penelopei, ucis de mâna lui Odysseus la întoarcerea eroului în Ithaca.

Eurynome, una dintre oceanide. Eurynome domnea în vremurile de demult peste Olympus, alături de Ophion. Ei au fost goniţi însă de Cronos şi Rhea şi s-au refugiat în fundul mării. Din unirea Eurynomei cu Zeus s-au născut cele trei graţii.

Eurypylus 1. Fiul lui Euaemon şi unul dintre ostaşii greci care s-au bătut sub zidurile Troiei. A fost rănit de Paris. 2. Rege din Cos, şi fiul lui Poseidon şi al Astypalaeei. A fost ucis, împreună cu fiii lui, de către Heracles. 3. Fiul lui Telephus şi al lui Astyoche, ucis de către Pyrrhus în războiul troian.

Eurysaces, fiul lui Aiax şi al Tecmessei. Înainte de a se sinucide, Aiax şi-a încredinţat fiul fratelui său Teucer. După distrugerea Troiei, cei doi s-au întors în Attica. Acolo Eurysaces i-a urmat la tron bunicului său, Telamon.

Eurysthenes, fiul lui Aristodemus şi al Argiei şi frate geamăn cu Procles. A urmat la tronul Spartei după moartea tatălui său.

Euresthenidae, urmaşii lui Eurysthenes.

Eurystheus, fiul lui Sthenelus şu al Nicippei. Când Heracles era pe punctul de a se naşte, Zeus, voind să-i facă un dar fiului său, a hotărât ca tronul cetăţii Mycenae să revină primului nou-născut dintre urmaşii lui Perseus. De bună seamă, el se gândise la erou. Geloasă, Hera i-a zădărnicit însă planurile, făcând să întârzie naşterea lui Heracles şi grăbind-o în schimb pe cea a lui Eurystheus. În felul acesta Eurystheus a devenit rege în Mycenae. Temându-se toată viaţa de erou, atunci când oracolul îi porunceşte lui Heracles să-l slujească pe Eurystheus, acesta din urmă îl pune la cele mai grele încercări, cu gândul ascuns să-l piardă. Departe de a-i împlini voia, cele douăsprezece munci ale lui Heracles, săvârşite la porunca lui Eurystheus, nu fac altceva decât să sporească gloria eroului. După moartea lui Heracles, ura lui Eurystheus se revarsă asupra fiilor celui dintâi, pe care îi urmăreşte în toate peregrinările lor (vezi şi heraclizii). În cele din urmă, Eurystheus cade răpus într-o luptă împotriva atenienilor.

Eurytus 1. Unul dintre giganţii care au participat la lupta împotriva olimpienilor. A fost ucis de Dionysos. 2. Regele Oechaliei. Fiind un arcaş iscusit, a făgăduit-o pe fiica sa, Iole, aceluia care-l va întrece în mânuirea arcului. A fost învins de către Heracles şi, fiindcă a refuzat să-şi ţină făgăduiala, a fost în cele din urmă ucis de către erou. 3. Fiul lui Hermes şi unul dintre argonauţi.

Euterpe, una dintre muze, fiica lui Zeus şi a Mnemosynei. Patrona poezia lirică.

Evadne 1. Una dintre fiicele zeului Poseidon. A fost iubită de Apollo, cu care a avut un fiu, pe nume Iamus. 2. Fiica lui Iphis şi soţia lui Capaneus. La moartea soţului ei, de durere, s-a sinucis.

Evander 1. Unul dintre fiii regelui Priamus. 2. Fiul lui Sarpedon. I-a sprijinit pe troieni în lupta lor împotriva grecilor. 3. Fiul zeului Hermes şi al Carmentei. S-a stabilit în Italia şi a întemeiat acolo oraşul Pallanteum. Evander l-a găzduit pe Aeneas la sosirea eroului în Italia. A avut un fiu, Pallas, care a fost ucis, luptând alături de Aeneas.

Evandrus = Evander.

Evenus, fiul zeului Ares şi tatăl Marpessei. Evenus îi ucidea pe toţi cei care-i cereau mâna fiicei sale. Marpessa a fost însă răpită, în cele din urmă, de către Idas. Neputând să-i dea de urmă, Evenus s-a sinucis.

Evius, denumire purtată de Dionysos, de la strigătul evoe, care însoţea serbările sale.

Exadius, unul dintre lapiţi.


LineA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
23 feb 1999 -