Index Index

Mitologie
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z


Line


Gaea, personificare a Pământului, considerată în vechime drept element primordial din care se trăgeau toţi ceilalţi zei. Gaea s-a născut după Chaos (Haosul), zămislindu-i, la rândul ei, pe Uranus (Cerul) şi pe Pontus (Marea). Din unirea ei cu Uranus s-au născut titanii, titanidele şi ciclopii. Toţi aceşti copii ai Geei îl urau însă pe tatăl lor, Uranus, fiindcă îi silea să trăiască în adâncurile pământului şi nu le îngăduia să vadă lumina zilei. Pentru a-şi scăpa copiii de tirania lui Uranus, Geea l-a ajutat pe unul dintre ei, pe Cronos, să-şi mutileze tatăl. Din picăturile de sânge scurse de la Uranus, care au căzut pe pământ şi l-au fecundat, s-a născut o nouă generaţie de copii: eriniile, giganţii şi nimfele. După mutilarea lui Uranus, Geea s-a unit cu celălalt fiu al ei, Pontus, şi a zămislit o serie de divinităţi marine, printre care se numărau Ceto, Nereus şi Thaumas. Domnind asupra universului, Cronos se dovedeşte însă la fel de tiran ca şi tatăl sau. Atunci Geea hotărăşte să-l nimicească şi pe el. Cronos se unise de mai multe ori cu sora sa Rhea, şi avusese cu ea mai mulţi copii, pe care însă îi înghiţise pe rând. Când a fost să-l nască pe Zeus, ca să-şi scape copilul de furia tatălui, Rhea a cerut sprijinul Geei. Aceasta i-a dezvăluit voia destinului: Zeus avea să supravieţuiască şi să-şi doboare tatăl, cu sprijinul titanilor. Cu ajutorul Geei, Rhea reuşeşte să-l înşele pe Cronos şi să-l ascundă pe Zeus. Mai târziu, când Zeus ajunge să conducă destinele lumii, Geea, nemulţumită şi de cârmuirea lui, dă naştere - unindu-se de data aceasta cu Tartarus - unor fiinţe monstruoase: Typhon şi Echidna. Typhon le declară război zeilor, care mult timp sunt înspăimântaţi de forţa lui uriaşă. Tot Geei îi sunt atribuiţi - după diferite versiuni - numeroşi alţi copii monstruoşi, printre care: Antaeus, Charybdis, harpiile etc. Într-o perioadă mai târzie Geea trece drept mama tuturor zeilor şi ulterior cultul ei se identifică fie cu cel al zeiţei Demeter, fie cu cel al Cybelei. În mitologia romană Geea poartă numele de Tellus.

Galanthis, fiica lui Proetus şi una dintre însoţitoarele Alcmenei. A reuşit să dejoace printr-un şiretlic planurile Ilithyiei, trimisă de Hera ca să întârzie sosirea pe lume a lui Heracles şi, datorită ei, Alcmene a putut să nască.

Galantida = Galanthis.

Galatea, una dintre nereide, iubita de Acis.

Galateea = Galatea.

Galinthias = Galinthis.

Galintiada = Galinthis.

Galli, preoţii zeiţei Cybele.

Ganimede = Ganymedes.

Ganymedes, tânăr de o frumuseţe fără seamăn, originar din Phrygia. Era fiul lui Tros şi frate cu Assaracus, cu Cleopatra şi cu Ilus. Se spunea că, robit de frumuseţea lui neobişnuită, părintele zeilor s-ar fi îndrăgostit de el. Odată, pe când se afla pe munte unde păştea oile tatălui său, Ganymedes a fost răpit de către Zeus, care luase înfăţişarea unui vultur, şi dus în Olympus. Acolo el a devenit paharnicul zeilor, luând locul zeiţei Hebe care le turnase până atunci nectarul în cupe.

Geea = Gaea.

Gelanor, rege al Argosului, care l-a găzduit pe Danaus la sosirea acestuia din Aegyptus.

Gerion = Geryon.

Geryon = Geryones.

Geryones, fiul lui Chrysaor şi al Callirrhoei, era un monstru cu trei capete şi trei trupuri unite. Locuia în insula Erythia, unde avea nenumărate cirezi de boi. La porunca lui Eurystheus, Heracles l-a ucis pe Geryon şi i-a luat cirezile, ducându-le cu el în Grecia.


Gigantes, fii lui Uranus şi ai Geei. Erau fiinţe monstruoase, de statură uriaşă şi cu o forţă de neînvins. Deşi de origine divină, erau totuşi muritori: puteau fi omorâţi, dar numai de către un zeu şi de către un muritor în acelaşi timp, motiv pentru care zeii, în gigantomahie (lupta dintre olimpieni şi giganţi), l-au chemat în ajutor pe Heracles. Se spunea că Geea i-ar fi născut pe giganţi ca să-i răzbune pe fraţii lor, titanii, închişi de către Zeus în Tartar. Giganţii au atacat cerul, aruncând cu stânci şi cu trunchiuri de copaci. Ei au fost însă nimiciţi de către olimpieni, cu sprijinul lui Heracles. Printre giganţi se numărau: Alcyoneus, Clythius, Enceladus, Ephialtes, Eurytus, Hyppolytus, Mimas, Pallas, Polybotes, Porphyrion şi Thoas.

Giganţi = Gigantes.

Glauc = Glaucus.

Glauce 1. Una dintre nereide. 2. Fiica regelui Creon (numită şi Creusa). Căsătorindu-se cu Iason şi-a atras asupra-şi gelozia Medeei şi a fost ucisă de către aceasta.

Glaucus 1. Fiul lui Antenor şi al lui Theano. A luptat în războiul troian împotriva grecilor. 2. Fiul lui Hippolochus. A participat la războiul troian, unde s-a distins prin vitejia şi curajul sau. Întâlnindu-se în luptă cu Diomedes - de ale cărui rude era legat prin legături de ospitalitate - Glaucus i-a dăruit armele sale din aur, luându-le în schimb pe cele ale lui Diomedes, lucrate în bronz, după care cei doi eroi au continuat lupta. Glaucus a fost cel care a readus în tabără corpul neînsufleţit al prietenului sau Sarpedon şi tot el a luptat alături de Hector pentru a pune mâna pe cadavrul lui Patroclus. A fost ucis, în cele din urma, de către Aiax, fiul lui Telamon. 3. Fiul lui Sisyphus, regele Corinthului, şi tatăl lui Bellerophon. A fost ucis de caii săi, după ce a participat la jocurile funebre organizate în cinstea lui Pelias. Se spune că moartea lui a fost dictată de mâna Aphroditei. 4. Pescar originar din cetatea Anthedon, din Boeotia. Era fiul lui Poseidon şi al unei naiade şi, datorită acestui fapt, era înzestrat cu darul profeţiei. A participat la expediţia argonauţilor şi, în cele din urmă, a fost transformat într-o divinitate marină. 5. Fiul lui Minos şi al lui Pasiphae. În copilărie murind, Glaucus a fost reînviat de către Polyidus. Acesta i-a atins cadavrul cu nişte ierburi miraculoase aduse de un şarpe şi l-a readus la viaţa.


Gnossia = Gnossis.

Gnossis, denumire purtată de Ariadne, fiindcă era originară din cetatea Gnossus, din insula Creta.

Gordias = Gordius.

Gordius, rege mitic al Phrygiei, presupus întemeietor al cetăţii Gordium. De mult, într-o vreme când Phrygia era măcinată de neînţelegeri interne, un oracol prezisese ca ele vor lua sfârşit dacă va fi ales rege primul om care va urca cu carul sau la templul lui Zeus. Acest om a fost Gordius, pe atunci un simplu ţăran. El a fost ales rege şi, drept mulţumire, i-a închinat lui Zeus carul sau. Oiştea acestui car era legată cu un nod atât de complicat, încât nimeni nu-l putea desface. Celui care ar fi reuşit s-o facă i s-a făgăduit, în dar, regatul Asiei. Se spunea că mai târziu, Alexandru Macedon l-a tăiat cu sabia, îndeplinind, în felul acesta, oracolul.

Gorge, una dintre fiicele Althaeei şi a lui Oeneus, regele din Calydon. Gorge şi Deianira au fost singurele dintre fiicele lui Oeneus care n-au fost metamorfozate de către zeiţa Artemis în potârnichi.

Gorgone = Gorgones.

Gorgones, (Euryale, Stheno şi Medusa) cele trei fiice monstruoase ale lui Phorcys şi Ceto. Dintre ele, primele doua erau nemuritoare. Medusa - considerată prin excelenţă "gorgonă" - era muritoare. Sălaşul gorgonelor se afla la capătul lumii, în apropierea Grădinii Hesperidelor. Ele aveau o înfăţişare înspăimântătoare: în jurul capetelor li se încolăceau zeci de şerpi, privirile lor de foc împietreau pe oricine le-ar fi întâlnit; aveau braţe de bronz şi aripi de aur, cu ajutorul cărora se înălţau în văzduh. Perseus a reuşit să ucidă Medusa în timp ce dormea. Când i-a tăiat capul, din gâtul ei retezat au ieşit doi fii pe care i-i dăruise Poseidon, singurul dintre zei care avusese curajul să se împreuneze cu ea: Chrysaor şi calul înaripat Pegasus. Mai târziu, zeiţa Athena şi-a împodobit egida cu chipul Medusei, a cărei simpla vedere transforma pe orice muritor în stană de piatră. Sângele ei, adunat de Perseus, putea fi folosit când ca otravă ucigătoare, când ca un leac tămăduitor.

Gradivus, denumire purtată de zeul Marte.

Graeae, divinităţi preolimpiene care păzeau drumul spre ţara gorgonelor. Se născuseră din unirea lui Phorcys cu Ceto şi erau în număr de trei: Dino, Enyo şi Pephredo. Erau nişte arătări urâte şi bătrâne, cu părul alb, cu un singur ochi şi cu un singur dinte pe care şi le treceau pe rând, una alteia.

Graie = Graeae.

Gratiae = Charites.

Gratii = Charites.

Grifon = Gryps.

Gyes = Gyges.

Gryps, animal fabulos, cu cap şi aripi de vultur şi cu trup de leu, considerat drept păzitorul aurului din Nord. Trăia în ţinuturile hiperboreenilor şi era consacrat zeului Apollo.

Gyges, monstru cu cincizeci de capete şi o sută de braţe, unul dintre fiii lui Uranus şi al Geei. A luptat alături de fraţii lui împotriva olimpienilor şi a fost prăvălit în Tartar.


LineA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
23 feb 1999 -