Index Index

Mitologie
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z


Line


Labdacidae, urmaşii direcţi ai lui Labdacus, regele cetăţii Thebae.

Labdacizi = Labdacidae.

Labdacus, fiul lui Polydorus şi al lui Nycteis şi nepot al lui Cadmus. Murindu-i de timpuriu părinţii, Labdacus a fost crescut de Nycteus, bunicul său dinspre mamă. Când a ajuns la vârsta bărbăţiei, a moştenit tronul cetăţii Thebae. A avut la rândul lui un fiu, pe nume Laius, tatăl lui Oedipus. De la strămoşul lor, Labdacus, toţi urmaşii lui - Oedipus, Polynices, Eteocles şi Antigone - s-au numit labdacizi.

Labirint = Labyrinthus.

Labyrinthus, construcţie vastă, cu nenumărate galerii, înălţată de Daedalus în insula Creta, la porunca regelui Minos. A slujit drept închisoare Minotaurului (vezi şi Theseus).

Lachesis, una dintre cele trei zeiţe ale sorţii, denumite de greci Moire iar de romani Parce.

Ladon, fiul Echidnei şi al lui Typhon, era balaurul cu o sută de capete care păzea merele de aur din Grădina Hesperidelor. A fost ucis de către Heracles.

Laeclaps, câine neîntrecut în fugă, pe care Procris l-a dăruit soţului ei Cephalus.

Laerte = Laertes.

Laertes, rege din Ithaca, fiul lui Arcesius şi al Chalcomedusei. S-a căsătorit cu Anticlea şi l-a avut ca fiu pe Odysseus. Îndurerat de îndelunga absenţă a fiului său, Laerte a trăit retras la ţară, până în ziua când s-a înapoiat eroul. Atunci, reîntinerit în mod miraculos de către zeiţa Athena, el a pus mâna pe arme şi a luptat cot la cot cu fiul său împotriva rudelor pretendenţilor ucişi.

Laestrygones, locuitorii străvechi ai Siciliei, despre care se spunea că se hrăneau cu carne de om. Când Odysseus a trecut pe lângă ţărmurile lor, ei l-au atacat şi i-au devorat parte din însoţitori.

Lahesis = Lachesis.

Laius, fiul şi urmaşul lui Labdacus la tronul cetăţii Thebae, căsătorit cu Iocasta, sora regelui Creon. Un oracol îi prezisese lui Laius că avea să moară ucis de propriul său fiu. Datorită acestui fapt, când Iocasta l-a născut pe Oedipus, Laius a poruncit ca el să fie abandonat pe muntele Cithaeron, pradă fiarelor sălbatice. Copilul a fost găsit de nişte păstori, care l-au luat cu ei şi l-au dus la curtea regelui Polybus. După trecerea anilor, Laius îşi întâlneşte pe drum fiul, care se dusese să consulte oracolul de la Delphi. Între cei doi are loc un incident şi, fără să ştie că se află în faţa propriului său părinte, Oedipus îl ucide pe Laius. În felul acesta oracolul se împlineşte.


Lamia, femeie fantomă, cu înfăţişare de monstru. Era spaima mamelor, cărora se spunea că le fura copiii.

Lampetia 1. Fiica lui Apollo şi a unei nimfe, Neaera. Păzea împreună cu sora ei cirezile lui Apollo, când Odysseus şi însoţitorii lui au furat şi ucis animalele. 2. Una dintre heliade.

Lamus 1. Rege al lestrigonilor. 2. Fiul lui Heracles şi al reginei Omphale.

Laocoon, preot al lui Apollo. Pentru că s-a opus introducerii calului de lemn, construit de greci, în cetatea Troiei şi i-a îndemnat pe troieni să nu se încreadă în spusele duşmanilor lor, Laocoon şi-a atras asupra sa mânia zeilor potrivnici Troiei. În timp ce-i aducea un sacrificiu lui Poseidon pe un altar în afara cetăţii, Laocoon a fost atacat de doi balauri îngrozitori ieşiţi din valurile mării şi ucis împreună cu cei doi fii ai săi. Înspăimântaţi de moartea lui, în care au văzut un semn divin, troienii n-au pregetat să-şi dărâme zidurile ca să introducă în interiorul cetăţii calul fatal.

Laodamante = Laodamas.

Laodamas 1. Unul dintre fiii lui Alcinous, regele Phaeaciei. 2. Fiul lui Eteocles, regele din Thebae. El domnea la Thebae pe vremea epigonilor şi, după o tradiţie, l-a ucis în luptă pe Aegialeus, fiul lui Adrastus.

Laodamia 1. Fiica lui Acastus şi soţia lui Protesilaus. Aflând de moartea soţului ei, ucis în războiul troian, Laodamia, care-l iubea cu o dragoste puternică, i-a implorat pe zei să o lase să-l revadă, fie şi pentru câteva ceasuri. Înduplecaţi de rugăciunile ei, zeii i-au îngăduit lui Protesilaus ş revină pentru scurt timp printre cei vii, pentru a-şi întâlni soţia. În felul acesta cei doi s-au regăsit. Bucuria nu le-a fost însă de lungă durată: Protesilaus trebuia să se înapoieze în lăcaşul morţilor. Atunci, pentru a-şi putea urma soţul în împărăţia umbrelor, Laodamia s-a sinucis. 2. Una dintre fiicele lui Alcmaeon.

Laodice 1. Una dintre fiicele lui Priamus şi ale Hecubei. S-a căsătorit cu Helicaon, fiul lui Antenor. După căderea Troiei, în timp ce căuta adăpost fugind din calea invadatorilor, Laodice a dispărut, fiind înghiţită de pământul care s-a deschis în faţa ei. 2. Denumire purtată de Electra, fiica lui Agamemnon şi a Clytaemnestrei.

Laomedon, fiul lui Ilus şi tatăl lui Priamus. A fost unul dintre regii care au domnit în cetatea Troiei. El i-a durat zidurile cu concursul lui Apollo şi al lui Poseidon. La sfârşit, refuzând să-i răsplătească pentru ajutorul lor, şi-a atras mânia zeilor. Poseidon l-a pedepsit trimiţând un monstru îngrozitor care să pustiască ţara. Însăşi Hesione, fiica regelui, urma să cadă victimă fiarei. Ea a fost salvată însă de la moarte de către Heracles, care tocmai trecea pe acolo din întâmplare. Nici de data aceasta Laomedon nu-şi ţine făgăduiala. El refuză să-i dea eroului răsplata făgăduită - şase din cei mai frumoşi cai ai săi. Din cauza aceasta, Heracles avea să organizeze mai târziu o expediţie împotriva lui Laomedon, expediţie în cursul căreia acesta din urmă este ucis împreună cu toţi fii lui. Singur Priamus e cruţat şi, fiindcă-i luase apărarea, Heracles îl înscăunează rege al Troiei.

Laomedontiadae, denumire purtată de troieni, de la numele lui Laomedon, unul dintre primii regi ai Troiei.

Laomedontiazi = Laomedontiadae.

Lapithae, denumire purtată de nişte străvechi locuitori ai Thessaliei. Un episod cunoscut din istoria lor îl constituie lupta cu centaurii. La nunta regelui lor Pirithous cu Hippodamia, unde au fost poftiţi şi centaurii, s-a petrecut un incident în urma căruia lapiţii le-au declarat război acestora din urmă. Câţiva dintre lapiţi au participat la expediţia argonauţilor şi la vânătoarea mistreţului din Calydon.

Lapiţi = Lapithae.

Lara, nimfă care a dat în vileag dragostea lui Iupiter pentru Iuturna şi i-a vorbit Iunonei despre infidelitatea soţului ei. Drept pedeapsă, părintele zeilor i-a smuls limba din gură. Apoi a încredinţat-o lui Mercurius, ca să o călăuzească în Hades. Pe drum zeul a violat-o şi Lara a născut doi fraţi gemeni, larii.

Larentia = Acca Laurentia.

Lares, în mitologia romană, divinităţi protectoare ale familiei şi ale casei. Întruchipau sufletele strămoşilor morţi care vegheau asupra urmaşilor. După o altă versiune, larii, în număr de doi, erau fraţi gemeni - fiii zeului Mercurius şi ai nimfei Lara.

Lari = Lares.

Larissa, mama (sau fiica) lui Pelasgus, de la care-şi trăgeau numele mai multe cetăţi tesaliene.

Larvae, în mitologia romană, spirite ale morţilor care ieşeau noaptea din morminte. Erau invocate la anumite sărbători, numite Lemuralia.

Latinus, rege străvechi din Latium, de la care vechii aborigeni s-au denumit latini. Cu soţia sa, regina Amata, a avut o fiică - Lavinia - pe care a căsătorit-o, la rândul ei, cu Aeneas, la sosirea eroului în Italia.

Latona = Leto.

Laurentia = Acca Laurentia.

Lausus 1. Fiul lui Numitor, condamnat la moarte de către unchiul său, Amulius, care i-a uzurpat tronul. 2. Fiul lui Mezentius. A luptat alături de Turnus împotriva lui Aeneas şi căzut în luptă, răpus de către eroul troian.

Lavinia, fiica lui Latinus, regele din Latium, şi a Amatei. Fusese făgăduită lui Turnus, căpetenia rutulilor, dar, la sosirea lui Aeneas în Italia, a fost căsătorită de către tatăl ei cu acesta din urmă.

Leander, tânăr originar din Abydos, îndrăgostit de Hero. Şi-a aflat moartea în valurile mării, într-o noapte furtunoasă, în timp ce traversa înot Hellespontul ca să se ducă să-şi vadă iubită.

Leandru = Leander.

Learchus, fiul lui Athamas şi al lui Ino. A fost ucis de către tatăl său într-un acces de nebunie.

Learh = Learchus.

Leda, fiica lui Thetius şi soţia lui Tyndareus, regele Lacedaemonului. A fost iubită de Zeus care, pentru a se uni cu ea, a luat înfăţişarea unei lebede. Din ouăle născute de Leda au ieşit două perechi de gemeni, atribuiţi atât părintelui zeilor cât şi soţului ei: Helena şi Pollux erau consideraţi drept copii lui Zeus, iar Castor şi Clytaemnestra copiii lui Tyndareus (vezi şi Dioscuri).

Lede = Leda.

Lelex, primul rege al Laconiei şi întemeietorul neamului lelegilor.

Lemures = Larvae.

Lemuri = Lemures.

Lenaeus, denumire purtată de zeul Dionysos, care ocrotea şi teascurile de struguri.

Leneu = Lenaeus.

Lestrigoni = Laestrygones.

Lete = Lethe.

Lethe, zeiţa şi personificarea Uitării. De la ea îşi trăgea numele una dintre apele Infernului, care avea darul să-i facă pe cei morţi să uite viaţa pământească.


Leto, fiica titanului Coeus şi a titanidei Phoebe. A fost iubită de Zeus, care s-a unit cu ea. Căzând victimă răzbunării nutrite de gelozia Herei, Leto a rătăcit mult timp prin lume purtând în pântece rodul divin al dragostei ei cu părintele zeilor. Singurul pământ ospitalier care a primit-o a fost insula Delos. Acolo însă Leto s-a chinuit nouă zile şi nouă nopţi ca să aducă copiii pe lume, căci Hera, ca să-i întârzie naşterea, o oprise pe fiica sa, Ilithyia, care alina durerile facerii, să o ajute. În sfârşit, cu ajutorul lui Iris, Leto i-a născut pe Artemis şi pe Apollo. Mai târziu, dragostea copiilor ei a răsplătit-o din plin pentru suferinţele îndurate. Ca să răzbune, de pildă, o jignire care i-a fost adusă, ei au ucis copii Niobei şi tot pentru mama lor ei l-au omorât pe Tityus, care voia să o necinstească. Uciderea Pythonului, pus de Hera să o chinuiască pe Leto, este o altă mărturie a dragostei lui Apollo faţă de nana sa. În mitologia romană Leto purta numele de Latona.

Leucip = Leucippus.

Leucipa = Leucippe.

Leucipide = Leucippides.

Leucippe 1. Fiica lui Minyas şi soră cu Alcithoe. A fost transformată de zeul Dionysos în liliac drept pedeapsă pentru că le-a interzis sclavelor ei să participe la serbările date în cinstea zeului. 2. Soţia lui Laomedon şi mama lui Priamus.

Leucippides, denumire purtată de Hilaria şi Phoebe, ca fiice ale lui Leucippus.

Leucippus 1. Fiul lui Perieres şi tatăl lui Hilaria, Phoebe şi Arsinoe. 2. Fiica lui Oenomaus. Era îndrăgostit de Daphne şi, pentru a-i câştiga încrederea şi dragostea, s-a travestit în haine femeieşti. A fost descoperit însă de însoţitoarele ei şi ucis.

Leucoteea = Leucothea.

Leucothea, denumire purtată de Ino - fiica lui Cadmus şi soţia lui Athamas - după ce a fost transformată în divinitate marină.

Liber, în mitologia romană, denumire purtată de zeul Bacchus.

Libertas, în mitologia romană, zeiţa şi personificarea Libertăţii.

Libethrides, denumire purtate de muze, de la numele unui izvor care le era consacrat.

Libetridele = Libethrides.

Libitina, veche divinitate italică, identificată la început cu Venus, apoi cu Proserpina. Patrona înmormântările şi îndatoririle faţă de cei morţi.

Licaon = Lycaon.

Lichas, unul dintre slujitorii lui Heracles, care i-a înmânat stăpânului său cămaşa otrăvită trimisă în dar de Deianira. După ce a îmbrăcat-o acesta l-a apucat pe Lichas de un picior şi l-a azvârlit în mare. Se spune că după moarte Lichas ar fi fost metamorfozat într-o insulă.

Licianul = Lycius.

Licimniu = Licymnius.

Licomede = Lycomedes.

Licurg = Lycurgus.

Licus = Lycus.

Licymnius, fiul lui Electryon, regele din Mycenae, şi fratele Alcmenei. A participat, alături de ceilalţi heraclizi, în lupta împotriva lui Eurystheus. În urma unei înfrângeri s-a stabilit în Argos, unde a trăit până la adânci bătrâneţi. A murit ucis de Tlepolemus, unul dintre fiii lui Heracles, care l-a lovit din greşeală cu o bâtă.

Lieu = Lyaeus.

Lin = Linus.

Linceu = Lynceus.

Linus 1. Fiul lui Apollo şi al Psamathei, fiica lui Crotopus, regele Argosului. Abandonat imediat după naştere de către mama sa, Linus e crescut de nişte păstori. Aflând însă de existenţa copilului, regele Crotopus îşi ucide fiica şi asmute totodată nişte câini, care-l devorează pe Linus. În felul acesta mama şi fiul îşi găsesc moartea în acelaşi timp. În amintirea acestei triste întâmplări s-a instituit o sărbătoare, la care se sacrificau câini şi se cântau melodii triste. După o altă versiune, Linus ar fi fost un cântăreţ vestit, care l-ar fi provocat la întrecere pe însuşi Apollo. Se spunea că ar fi fost ucis, din gelozie, de către zeu. 2. Dascălul lui Heracles, care l-a învăţat în copilărie arta muzicii. A fost ucis de către discipolul său cu o piatră.

Litierse = Lityerses.

Lityerses, fiul lui Midas, regele Phrygiei. Lityerses era neîntrecut la secerat. El avea obiceiul să-i cheme la întrecere sau să-i pună să secere pentru el pe toţi cei care-i încălcau domeniile. După aceea îi omora. A murit ucis, la rândul său, de Heracles.

Lotis, nimfă, una dintre fiicele lui Poseidon. Ca să scape de urmărirea lui Priapus, care voia să se unească cu ea, Lotis i-a implorat pe zei să o metamorfozeze într-o plantă. Rugăciunea i-a fost îndeplinită.

Lotofagi = Lotophagi.

Lotophagi, neam de oameni care populau coasta africană. Când Odysseus, întorcându-se de la Troia, a poposit pe meleagurile lor, ei le-au dat să mănânce tovarăşilor lui de drum o plantă aducătoare de uitare (lotus). Văzând că echipajul a uitat care era ţelul călătoriei şi nu mai dorea să se întoarcă în Ithaca, Odysseus le-a poruncit oamenilor săi să părăsească în grabă ţărmurile lotofagilor.

Lotos = Lotis.

Loxias, denumire purtată de Apollo.

Lua, în mitologia romană, o divinitate străveche de origine obscură, căreia i se aduceau drept ofrande prăzile şi trofeele de război.

Lucifer, în mitologia romană, nume sub care era desemnată planeta Venus - steaua dimineţii - atunci când apărea pe cer înaintea răsăritului. Seara, după apusul soarelui, ea purta numele de Hesperus.

Lucina, în mitologia romană, zeiţă care ocrotea naşterile şi pe noii născuţi. Grecii o numeau Ilithyia.

Luna, la romani, zeiţa lunii, numita Selene de către greci. A fost identificată de timpuriu cu Diana.

Lupercalia, serbări romane, celebrate anual în cinstea zeului Faunus Lupercus.

Lupercalii = Lupercalia.

Lupercus, străveche divinitate italică, identificată de către greci cu zeul Pan.

Lycaus, denumire purtată de zeul Bacchus.

Lycaon 1. Fiul lui Pelasgus şi rege al Arcadiei. Lycaon era vestit, atât el cât şi cei cincizeci de fii ai săi, pentru mârşăvia sa, care devenise celebră. Vrând să se încredinţeze de ceea ce se zvonea, părintele zeilor i-a cerut o dată găzduire. Lycaon l-a primit şi l-a ospătat la masă cu carne de om. El voia să se convingă dacă avea într-adevăr de-a face cu un zeu şi dacă acesta e în stare să ghicească ce bucate are dinainte. Mânios de această fărădelege, Zeus îl transformă, drept pedeapsă, pe Lycaon într-un lup (sau, după altă versiune, îl ucide cu trăsnetul său). 2. Fiul lui Ares şi al Pyrenei. A fost ucis de către Heracles.

Lycius, denumire purtată de zeul Apollo, care avea un templu şi un oracol la Patara, în Lycia.

Lycomedes, regele dolopilor, la curtea căruia a stat ascuns o vreme Achilles, deghizat în haine femeieşti. Când Theseus se exilează şi e silit să părăsească Athena, el caută refugiu la curtea lui Lycomedes. Fie din lăcomie, vrând să-şi însuşească bunurile pe care le adusese Theseus cu sine, fie din gelozie pentru faima şi dragostea de care se bucura eroul, Lycomedes l-a ucis în mod perfid, îmbrâncindu-l într-o prăpastie din înaltul unei stânci.

Lycurgus 1. Unul dintre urmaşii lui Arcas şi rege al Arcadiei. Era bunicul Atalantei. 2. Fiul lui Dryas şi rege al tracilor. Fiindcă a refuzat să-l găzduiască pe Dionysos în timpul peregrinărilor acestuia şi a interzis şi celebrarea cultului său, Lycurgus a fost pedepsit de către zeu, care i-a luat minţile.

Lycus 1. Rege al Boeotiei şi frate cu Nycteus. Atât Lycus cât şi soţia lui, Dirce, au fost ucişi de către fiii Antiopei drept pedeapsă pentru ca au persecutat-o pe aceasta din urmă. 2. Proroc vestit, fiul lui Pandion.

Lynceus 1. Unul dintre cei cincizeci de fii ai lui Aegyptus, căsătorit cu Hypermnestra. Hypermnestra a fost singura dintre danaide care, nesocotind porunca tatălui ei, şi-a cruţat soţul şi nu l-a omorât în noaptea nunţii, aşa cum au făcut celelalte surori ale ei. Lynceus îl ucide mai târziu pe Danaus, împlinind în felul acesta oracolul. Cu Hypermnestra, Lynceus a avut un fiu, Abas. 2. Fiul lui Aphareus şi frate cu Idas. Era vestit pentru vederea sa pătrunzătoare. A luat parte la vânătoarea mistreţului din Calydon, la expediţia argonauţilor şi s-a luptat alături de fratele său împotriva dioscurilor, pentru mâna fiicelor lui Leucippus.

Lyncus, rege al Scythiei. A fost transformat de către Demeter într-un linx, drept pedeapsă pentru că a încercat să-l ucidă pe Triptolemus, care venise la el în scopuri paşnice - să-l înveţe cum se cultivă cerealele.


LineA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
23 feb 1999 -