Index Index

Mitologie
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z


Line


Naiades, nimfe ale izvoarelor şi ale apelor în mijlocul cărora trăiau. Naiadele erau genii ale naturii, fiicele lui Zeus, după o versiune, după alta ale lui Oceanus (uneori naiadele unei ape curgătoare erau socotite drept fiice ale apei respective). De numele naiadelor erau legate numeroase episoade amoroase ale zeilor olimpieni. Veşnic tinere şi frumoase, ele erau înzestrate cu darul profeţiei şi deţineau tainele apelor tămăduitoare şi ale vindecărilor miraculoase.

Narcis = Narcissus.

Narcissus, fiul regelui Cephisus şi al nimfei Liriope. Narcissus era un tânăr frumos care deşi iubit de multe fete tinere (vezi şi Echo), dispreţuia dragostea. Drept pedeapsă Nemesis l-a făcut să se uite o dată într-o fântână şi, văzându-şi chipul în apă, să se îndrăgostească de propria-i înfăţişare. Cucerit de imaginea tânărului frumos pe care-l vedea, dar pe care nu-l putea ajunge, Narcissus s-a stins în cele din urmă de durere. Pe locul unde a murit nefericitul tânăr a răsărit o floare - narcisa.

Naupliades, denumire purtată de Palamedes, fiul lui Nauplius.

Naupliadul = Naupliades.

Naupliu = Nauplius.

Nauplius, regele eubeenilor şi tatăl lui Palamedes. Aflând de moartea fiului său, care căzuse nevinovat, ucis cu pietre, datorită vicleniei lui Odysseus, Nauplius pune la cale un plan de răzbunare. Când flota grecească, întorcându-se de la Troia, trecea noaptea prin dreptul capului Caphareus - loc stâncos şi plin de primejdii - Nauplius aprinde focuri pe înălţimile prăpăstioase. Crezând că se află în apropierea unui port, grecii şi-au îndreptat corăbiile către uscat, zdrobindu-le de stânci. Şi-a găsit moartea astfel, printre alţii, şi Aiax, fiul lui Oileus. Odysseus însă, principalul vinovat de moartea lui Palamedes, a scăpat. Aflând că e teafăr, Nauplius s-a sinucis, aruncându-se în valuri.

Nausicaa, frumoasa fiică a lui Alcinous, regele feacilor, şi a reginei Arete. Când Odysseus a naufragiat mânat de furtună pe ţărmurile Phaeaciei, Nausicaa l-a întâmpinat pe malul mării şi l-a condus la palatul tatălui ei.

Nausithous 1. Fiul zeului Poseidon şi al Periboeei şi rege al feacilor. A avut, la rândul lui, un fiu, pe Alcinous. 2. Fiul lui Odysseus şi al lui Calypso (sau Circe).

Nausitou = Nausithous.

Necessitas, în mitologia romană, zeiţa şi personificarea Necesităţii absolute. L-a hrănit pe Iupiter când era copil.

Nefela = Nephele.

Neleu = Neleus.

Neleus 1. Fiul zeului Poseidon şi al lui Tyro şi frate geamăn cu Pelias. Abandonaţi de mama lor imediat după naştere, cei doi copii au fost găsiţi şi crescuţi de nişte ciobani. mai târziu ei şi-au regăsit mama. Refuzând să-l purifice însă pe Heracles după uciderea nedreaptă a Iphitus, Neleus a atras asupră-şi mânia eroului. Heracles l-a ucis împreună cu cei unsprezece fii ai săi, cruţându-i viaţa unuia singur doar, lui Nestor. 2. Fiul lui Codrus şi întemeietorul legendar al cetăţii Miletus.

Nemesis, fiica lui Nyx (Noaptea), era, în mitologia greacă, una dintre divinităţile infernale. Slujitoare a echilibrului şi a ordinii din univers, ea cântărea fericirea şi nenorocirile oamenilor, faptele lor bune şi fărădelegile săvârşite şi abătea asupra lor pedeapsa cuvenită, călăuzindu-le soarta. Mai târziu, datorită acestui atribut, Nemesis devine personificarea răzbunării divine. Ea îi urmăreşte şi-i pedepseşte pe muritori, ca şi eriniile, pentru crimele săvârşite.

Neoptolem = Neoptolemus.

Neoptolemus, fiul lui Achilles şi al Deidamiei, rege al Epirului, numit şi Pyrrhus. După moartea lui Achilles, prorocul Helenus le-a spus grecilor că Troia nu va putea fi cucerită până când nu vor fi aduse armele lui Heracles şi până când tânărul Neoptolemus nu va lua locul tatălui său în luptă. În acest scop, au fost trimişi Odysseus şi Diomedes la curtea lui Lycomedes, unde se afla Neoptolemus, să-l aducă pe acesta din urmă. La întoarcere ei s-au abătut pe la Lemnos, unde zăcea Philoctetes, posesorul armelor lui Heracles, şi l-au luat şi pe acesta cu ei. Ajuns la Troia, Neoptolemus se vădeşte demn urmaş al lui Achilles, pe care îl depăşeşte chiar in cruzime. În afara multor altor troieni care-i cad victime, el îl ucide şi-l azvârle din înaltul stâncilor pe Astyanax, fiul lui Hector. Apoi o jertfeşte pe Polyxena, sacrificând-o pe mormântul lui Achilles. După terminarea războiului, Neoptolemus se întoarce şi el acasă. Spre deosebire de majoritatea grecilor însă, care naufragiaseră pe mare, el se înapoiază, sfătuit de Helenus, pe uscat şi ajunge teafăr în Epirus. Acolo, deşi căsătorit ci Hermione, fiica lui Menelaus şi a Helenei, se îndrăgosteşte de Andromacha, văduva lui Hector, care-i revenise ca pradă de război. Cu Andromacha, Neoptolemus are trei copii, fapt care suscită gelozia Hermionei. Ea îl aţâţă pe Orestes, fostul ei logodnic, împotriva soţului ei. Neoptolemus cade ucis de mâna lui Orestes, nu fără să le fi lăsat, înainte de moarte, tronul şi regatul său lui Helenus şi Andromachăi.

Nephele, prima soţie a lui Athamas, regele din Orchomenus, cu care acut doi copii: pe Phrixus şi pe Helle.

Neptun = Neptunus.

Neptunus, la romani, zeul Mării, identificat cu Poseidon din mitologia greacă.

Nereide = Nereides.

Nereides, cele cincizeci de fiice ale zeului marin Nereus şi ale lui Doris, ele însele divinităţi marine, închipuite ca nişte fecioare frumoase care sălăşluiau în fundul apelor, în palatul tatălui lor. Cele mai cunoscute dintre nereide erau Thetis - mama lui Achilles şi Amphitrite - soţia lui Poseidon.

Nereu = Nereus.

Nereus, zeu marin, fiul lui Oceanus şi al Geei. Făcea parte din generaţia de zei precedentă olimpienilor şi era socotit divinitate protectoare a corăbierilor. Cu soţia sa, Doris, o altă divinitate marină, a avut cincizeci de fiice, numite nereide.

Nerio, în mitologia romană, zeiţa şi personificarea Curajului, considerată drept soţia zeului Marte.


Nes = Nessus.

Nessus, fiul lui Ixion şi unul dintre centauri împotriva lui Heracles şi Pholus. Mai târziu, voind s-o violeze pe Deianira, soţia lui Heracles, a fost ucis cu o săgeată de către erou. Înainte de a muri, Nessus i-a lăsat în dar cu limbă de moarte Deianirei un filtru miraculos, menit să i-l aducă înapoi pe Heracles atunci când eroul avea s-o părăsească pentru altă femeie. Darul centaurului a fost însă viclean şi, unit cu gelozia Deianirei, avea să pricinuiască mai târziu moartea lui Heracles.

Nestor, cel mai tânăr dintre cei doisprezece fii ai lui Neleus şi singurul cruţat atunci când eroul, mânios pe Neleus, l-a ucis pe acesta din urmă împreună cu toată familia lui. Vestit prin cumpătarea şi înţelepciunea lui (mai târziu, datorită acestei calităţi el avea să devină simbolul înţelepciunii însăşi), Nestor a trăit foarte mult şi a cârmuit Pylosul. A participat la expediţia argonauţilor, la vânătoarea mistreţului din Calydon şi la războiul întreprins de greci împotriva Troiei. Cuvântul lui, în timpul celor zece ani de lupte, era hotărâtor pentru greci, care-i urmează întocmai îndemnurile. Când izbucneşte cearta dintre Agamemnon şi Achilles, de pildă, Nestor a căutat să-i împace. Mai târziu el a fost atacat de Memnon şi era să fie ucis dacă nu i-ar fi sărit în ajutor fiul său, Antilochus, care şi-a dat viaţa pentru a-şi salva părintele. După terminarea războiului, Nestor s-a înapoiat în Pylos, unde a domnit până la adânci bătrâneţi.

Nestorides, denumire purtată de Antilochus, fiul lui Nestor.

Nestoridul = Nestorides.

Nicteida = Nycteis.

Nicteu = Nycteus.

Nike, zeiţa şi personificarea Victoriei. Făcea parte din generaţia de zei anterioară olimpienilor şi era fiica lui Pallas şi a lui Styx. Prietenă şi însoţitoare a Athenei, ea a ajuns să fie identificată adesea cu aceasta din urmă. În mitologia romană, Nike purta numele de Victoria.

Nimfe = Nymphae.

Nin = Ninus.

Ninus, unul dintre fiii lui Belus şi soţul Semiramidei, considerat drept întemeietorul mitic al cetăţii Ninive.

Nioba = Niobe.

Niobe, fiica lui Tantalus şi soţia lui Amphion, cu care a avut, spune legenda, şase fii şi şase fiice. Mândră de copiii ei, Niobe a avut îndrăzneala s-o sfideze pe Leto. Jignită, aceasta şi-a rugat copiii s-o răzbune. Apollo şi Artemis au plătit umilinţa adusă mamei lor ucigând cu săgeţile lor divine pe toţi cei doisprezece copii ai Niobei. De disperare, nefericita mamă a vărsat şiroaie de lacrimi, până când, în cele din urmă, a fost preschimbată într-o stâncă.

Nireus, unul dintre grecii care a râvnit la mâna Helenei şi a luptat sub zidurile Troiei. Era vestit pentru frumuseţea lui. A căzut în război ucis de Eurypylus, fiul lui Telephus.

Nis = Nisus.

Niseide = Nyseides.


Nisianul = Nysaeus.

Nisus 1. Unul dintre însoţitorii lui Aeneas şi prieten nedespărţit cu Euryalus. A murit, cu ocazia unui atac al rutulilor, luptând ca să-şi răzbune prietenul ucis. 2. Fiul lui Pandion şi rege al Megarei. A murit în urma trădării fiicei lui, Scylla. Nisus avea în creştetul capului un fir de păr de aur, care-l făcea de neînvins. Când Minos a atacat cetatea Megarei, Scylla, îndrăgostindu-se de el, a tăiat firul de păr de care atârna victoria şi viaţa tatălui ei şi a predat cetatea duşmanului. După moarte, Nisus a fost transformat într-un vultur de mare.

Nomius, denumire purtată de zeii Apollo, Hermes şi Pan, în calitatea lor de divinităţi protectoare ale păstorilor.

Nonacria, denumire purtată de Atalanta fiindcă s-a născut în cetatea Nonacris.

Nonacriana = Nonacria.

Nortia, veche divinitate etruscă, de origine obscură, despre care se credea că ar fi cârmuit destinele omeneşti.

Not = Notus.

Notus, personificare divină a vântului cald din sud. Era fiul lui Astraeus şi al lui Eos şi frate cu Boreas, Eurus şi Zephyrus.

Nox = Nyx.

Numa Pompilius, cel de-al doilea rege legendar al Romei, căruia i se atribuiau puteri supranaturale. Era considerat drept iniţiatorul a numeroase reforme cu caracter religios şi administrativ, pe care i le-a dictat camena Aegeria. A avut o fiică, Pompilia, mama lui Ancus Marcius. Numa Pompilius a cârmuit Roma până la adânci bătrâneţi.

Numitor, fiul şi urmaşul regelui Procas la tronul Albei şi frate cu Amulius. Detronat de către acesta şi aruncat la închisoare, Numitor a fost eliberat în cele din urmă de către nepoţii săi, Romulus şi Remus, şi repus în toate drepturile anterioare.

Nycteis, denumire purtată de Antiope, fiica lui Nycteus.

Nycteus, fiul lui Hyrieus şi al Cloniei şi tatăl Antiopei. Fiindcă fiica sa fusese răpită de Epopeus, regele din Sicyon, Nycteus a pornit cu război împotriva acestuia din urmă. A pierit răpus în luptă.

Nymphae, genii ale naturii, pe care cei vechi şi le închipuiau ca pe nişte fecioare tinere şi frumoase. Ele locuiau în grotele de pe vârfurile munţilor, în codrii deşi, pe câmpii sau în ape şi erau de mai multe categorii: nimfele apelor purtau numele de oceanide, nereide şi naiade, cele ale munţilor de oreade, iar cele ale pădurilor de driade şi hamadriade. Nimfele erau înzestrate cu darul profeţiei. De cele mai multe ori oamenii le invocau în calitate de genii protectoare, implorându-le sprijinul. Legendele legate de numele lor sunt numeroase, ele fiind iubite de zei şi nu arareori şi de muritori (de exemplu, Daphne, Callisto etc.).

Nysaeus, denumire purtată de zeul Dionysos care, conform tradiţiei, ar fi crescut pe muntele Nys.

Nyseides, nimfe alese de Zeus ca să-l crească pe micul Dionysos. Sălăşluiau pe muntele Nysa.

Nysiades = Nyseides.

Nysius = Nysaeus.

Nyx, zeiţa şi personificarea Nopţii, considerată de cei vechi drept una dintre divinităţile infernale. Sălăşluia în Hades şi era fiica lui Chaos şi soră cu Erebus. Zeiţa Nyx i-a zămislit, la rându-i, pe Aether (Aerul), pe Hemera (Ziua), pe Nemesis (Soarta), pe Eris (Vrajba) etc.


LineA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
23 feb 1999 -