Index Index

Mitologie
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z


Line


Radamant = Radamanthus.

Ramnuţiana = Rhamnusia.

Rea = Rhea.

Rea Silvia, fiica lui Numitor, regele cetăţii Alba Longa, şi nepoata lui Amulius. Unindu-se într-ascuns cu zeul Marte, Rea Silvia, care era vestală, zămisleşte doi gemeni: pe Romulus şi pe Remus. Datorită acestui fapt, ea este aruncată în închisoare (unde moare, după o versiune, sau, după o alta) de unde e scoasă şi eliberată mai târziu de către fiii ei.

Remus, fiul Reei Silvia şi al zeului Marte şi frate geamăn cu Romulus, alături de care apare în legenda întemeierii Romei (vezi şi Amulius). Luând în derâdere şi încălcând brazda trasă de plugul lui Romulus pentru a hotărnici incinta viitoarei cetăţi a Romei, Remus a fost ucis de către fratele său.

Res = Rhesus.

Ret = Rhoetus.

Rhadamanthus, erou cretan, fiul lui Zeus şi al Europei şi frate cu Minos şi cu Sarpedon. Era vestit pentru înţelepciunea şi spiritul său de dreptate. Datorită acestui fapt, după moarte, Rhadamanthus a devenit, alături de Minos şi de Aeacus, unul dintre cei trei judecători din Hades, înaintea cărora se înfăţişau sufletele morţilor spre a li se cântări faptele.

Rhamnusia, denumire purtată de zeiţa Nemesis datorită faptului că avea un templu şi o statuie vestită în cetatea Rhamnus din Attica.

Rhea, identificată adesea cu zeiţa Cybele, era fiica lui Uranus şi al Geei şi una dintre titanide. Rhea s-a căsătorit cu titanul Cronos şi a avut şase copii: Demeter, Hades, Hera, Hestia, Poseidon şi Zeus. Deoarece pe măsură ce se năşteau copiii erau înghiţiţi de tatăl lor, ca să-şi salveze măcar unul dintre ei, la naşterea lui Zeus Rhea a recurs la un şiretlic. Ea a ascuns copilul, dându-i în schimb lui Cronus să înghită un bolovan înfăşurat în scutece. În felul acesta, cel mai mic dintre copiii ei a reuşit să devină mai târziu stăpânul lumii.


Rhesus, rege trac care a venit în ajutorul troienilor în cel de-al zecelea an de luptă. Un oracol prezisese că dacă caii săi vor apuca să mănânce iarbă de pe câmpiile Ilionului şi se vor adăpa din apele râului Xanthus, Troia nu va putea fi niciodată cucerită de către greci. Ca să nu dea răgaz oracolului să se împlinească, grecii au trimis, chiar în noaptea următoare sosirii lui Rhesus pe câmpul de luptă, pe doi dintre cei mai pricepuţi comandanţi ai lor, pe Odysseus şi pe Diomedes, ca să-l ucidă. Aceştia l-au surprins pe Rhesus în timp ce dormea, l-au omorât şi i-au luat caii, ducându-i cu ei în tabăra ahee.

Rhoetus 1. Unul dintre giganţii care au participat la lupta împotriva olimpienilor. 2. Centaur care a luat parte la lupta cu lapiţii, cu ocazia căsătoriei lui Pirithous.

Robig = Robigus.

Roma, soţia (sau sora) lui Ascanius (într-o altă versiune una dintre însoţitoarele lui Aeneas pe ţărmurile Italiei şi) de la care-şi trăgea numele, conform tradiţiei, cetatea Roma.

Romulus, în mitologia romană, urmaşul lui Aeneas şi întemeietorul cetăţii Roma. Era fiul vestalei Rea Silvia şi al zeului Marte şi frate geamăn cu Remus (Pentru împrejurările naşterii lor vezi Amulius). Cruţaţi de moarte de către slujitorii unchiului lor, care primiseră porunca să-i ucidă, cei doi copii sunt abandonaţi într-un coş pe aba râului Tiber. Purtaţi de valuri, ei sunt aruncaţi pe un mal, unde-i găseşte o lupoaică. Ea îi hrăneşte cu laptele ei în sălbăticie, până în ziua când trece prin partea locului un păstor, pe nume Faustulus. Acesta, minunându-se de ciudata întâmplare, ia cu sine copiii şi îi duce la el acasă, unde soţia sa îi creşte până se fac mari, alături de copiii ei (vezi şi Acca Laurentia). Când ajung la vârsta bărbăţiei, Romulus şi Remus în fruntea cetelor lor atacă şi pradă împrejurimile. O dată, în timp ce prădau turmele regelui Amulius, Remus este prins şi dus la palatul acestuia. Bătrânul Faustulus îi dezvăluie atunci lui Romulus taina naşterii lor minunate şi-l trimite pe urmele fratelui său. Romulus atacă cetatea, îl eliberează pe Remus şi, ucigându-l pe Amulius, îl întronează din nou pe bunicul său, Numitor. Cei doi fraţi hotărăsc după aceea să întemeieze o nouă cetate. Pentru a vedea cui îi este soarta mai favorabilă, ei se urcă pe două coline apropiate - Remus pe Aventius şi Romulus pe Palatinus - şi de acolo scrutează zarea: lui Remus i se înfăţişează şase vulturi, iar lui Romulus doisprezece, fapt care arată că lui au hotărât zeii să-i încredinţeze soarta noii cetăţi. În timp ce acesta din urmă trage cu plugul brazda care avea să delimiteze aşezarea viitoarei Rome, Remus îl ia în derâdere. Acest fapt îi atrage moartea. Rămas singur, Romulus domneşte asupra cetăţii. Un episod legat de domnia sa este răpirea sabinelor - dintr-un neam vecin Romei - cu care romanii se căsătoresc, sporindu-şi neamul. Romulus a cârmuit îndelung cetatea Romei - peste treizeci de ani - şi a dispărut, se spunea, în mod misterios, în urma unei furtuni. Dispariţia aceasta, precum şi amintirea frumoasă lăsată de el supuşilor săi i-a făcut pe aceştia să-l divinizeze după moarte, dându-i numele de Quirinus.


Rumina, în mitologia romană, divinitate care îi proteja pe copiii nou-născuţi.

Rutuli, neam de locuitori din centrul Italiei care, sub conducerea lui Turnus, l-au înfruntat pe Aeneas la sosirea eroului în Italia.


LineA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
23 feb 1999 -