Index Index

Mitologie
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z


Line


Vacuna, în mitologia romană, veche divinitate de origine sabină. Proteja grădinile şi livezile.

Vânturile = Venti.

Veiovis, în mitologia romană, veche divinitate infernală, de origine etruscă.

Venera = Venus.

Venilia, nimfă, soţia lui Daunus şi mama lui Turnus şi a Iuturnei.


Venti, erau reprezentate de către cei vechi drept personificări, ca şi, de altfel, mai toate celelalte fenomene ale naturii. Ele fuseseră date de către Zeus în stăpânirea lui Aeolus, care le ţinea închise într-o peşteră (sau, după o alta versiune, într-un burduf), de unde le dădea drumul pe rând. Odinioară, când Odysseus a ajuns în insula lui Aeolus, zeul i-a dăruit vânturile şi, fără voia lui, eroul le-a pus în libertate, dezlănţuind, în felul acesta, o groaznică furtună pe mare. Vânturile se numeau: Notus (lat. Auster) - vântul de miazăzi, Boreas (lat. Aquilo) - vântul de miazănoapte, Eurus (lat. Vulturnus) - vântul de răsărit şi Zephyrus (lat. Favonius) - vântul de apus.

Venus, veche divinitate de origine latină, considerată iniţial drept protectoare a vegetaţiei şi a fertilităţii şi identificată de timpuriu cu Aphrodite din mitologia greacă.

Vergiliae, în mitologia romană, denumire purtată de şapte surori, transformate într-o constelaţie şi numite de greci Pleiade.

Vertumnus, veche divinitate romană, de origine etruscă, obscură. Vertumnus era socotit drept protectorul fertilităţii şi al creşterii plantelor şi, ca atare, trecea drept zeul iubit, cu precădere de către Pomona.

Vesper, steaua înserării, denumită şi Hesperus.

Vesta, fiica lui Saturnus, era o veche divinitate romană, considerată drept protectoare a focului din cămin şi a căminului în general şi identificată cu Hestia din mitologia greacă.

Victoria, la romani, zeiţă şi personificarea Victoriei, identificată cu Nike din mitologia greacă.

Virbiu = Virbius.

Virbius, în mitologia romană, divinitate al cărei cult era strâns legat de cel al Dianei. Se credea că, la rugămintea zeiţei, Asclepius l-ar fi readus la viaţă pe nefericitul Hippolytus care murise ucis de proprii săi cai. Reînviat, Hippolytus a fost dus de Diana în Italia, unde a continuat să trăiască, datorându-i veşnică recunoştinţă, sub numele de Viribus.

Virtus, în mitologia romană, zeiţă şi personificarea Curajului şi a Bărbăţiei.

Virtutea = Virtus.

Volscens, războinic latin care l-a ucis pe Euryalus la întoarcerea acestuia din tabăra rutulilor, pe care se dusese s-o spioneze. A fost ucis, la rândul său de către Nisus.

Vortumnus = Vertumnus.

Vulcan = Vulcanus.


Vulcanus, veche divinitate romană, identificată de timpuriu cu Hephaestus din mitologia greacă.


LineA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
23 feb 1999 -