Index Index

Mitologie
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z


Line


Zagreu = Zagreus.

Zagreus, fiul lui Zeus şi al Persephonei. Fiindcă îi fusese hărăzit de către tatăl său să devină stăpânul Universului, Hera, din gelozie, le-a poruncit titanilor să-l ucidă. Zagreus - denumit şi primul Dionysos - a fost tăiat în bucăţi şi devorat de către titani. Zeus a reuşit să-i salveze doar inima, rămasă încă vie. Pe aceasta, părintele său divin a înghiţit-o şi, unindu-se ulterior cu Semele, a dat naştere unui nou fiu, reîncarnare a lui Zagreus, anume zeului Dionysos.

Zefir = Zephyrus.

Zelus, la romani, personificare a înflăcărării şi pasiunii. Era soră cu Bia (Violenta), Cratus (Puterea), cu Nike (Victoria) şi fiica gigantului Pallas.

Zephyrus, vântul de apus, numit de către romani Favonius (vezi Venti). Cu nimfa Chloris, Zephyrus a avut un fiu, pe nume Carpus. El era, de asemenea, considerat drept tatăl lui Balius şi al lui Xanthus - caii lui Achilles, născuţi cu una dintre harpii.


Zerintianul = Zerynthius.

Zerynthius, denumire purtată de zeul Apollo, care avea un templu în cetatea Zerynthus din Thracia.

Zet = Zethus.

Zete = Zetes.

Zetes, unul dintre boreazi, frate cu Calais. Zetes şi Calais erau fii lui Boreas, vântul de miazănoapte, şi al Orithyiei. Ca atare erau socotiţi şi ei genii înaripate. Au participat la expediţia argonauţilor şi cu această ocazie l-au scăpat pe regele Phineus de harpii.

Zethus, fiul lui Zeus şi al Antiopei şi frate geamăn cu Amphion.


Zeus, cel mai puternic dintre olimpieni, socotit drept stăpânul suprem al oamenilor şi al zeilor. Zeus făcea parte din cea de-a doua generaţie divină (vezi şi Gaea). El era cel mai mic dintre fii lui Cronos şi al Rheei. Ca să-l scape de urgia tatălui său, care-şi înghiţea rând pe rând copiii de îndată ce se năşteau, Rhea l-a ascuns pe Zeus trimiţându-l în Creta, unde a fost îngrijit de nimfe (vezi şi Amalthea). Când a crescut mare, Zeus a pus la cale, cu ajutorul Geei şi al lui Metis, detronarea tatălui sau. După ce l-a silit pe Cronos sa-şi verse înapoi copiii înghiţiţi, Zeus, împreună cu fraţii săi acum reîntorşi la viaţa, i-a declarat război lui Cronos. În ajutorul acestuia au sosit însă fraţii săi, titanii. Lupta a durat zece ani încheiaţi şi a luat sfârşit cu victoria olimpienilor. Zeus a devenit stăpânul întregului Univers. El a dăruit Lumea subpământeană fratelui sau Hades, iar Marea lui Poseidon, păstrându-şi pentru sine Pământul. Până să dobândească pacea, a avut de înfruntat însă noi vrăjmaşi, de data aceasta pe giganţii asmuţiţi împotriva sa de către Geea. Lupta cu Typhon a fost cea mai grea dar, în cele din urmă, Zeus a ieşit din nou şi definitiv biruitor.
Cu prima sa soţie, Metis, Zeus a născut-o pe zeiţa Athena, cu Themis a avut mai multe fiice, numite Ore şi Moire, cu Eurynome - graţiile, cu titanida Dione a avut o fiica, pe zeiţa Aphrodite, cu alta titanidă - pe nume Mnemosyne - a avut drept fiice cele nouă muze, cu Leto, doi copii - pe Artemis şi pe Apollo, cu sora sa Demeter, pe Persephone etc. Dintre soţii, cea sortită să-i fie egală şi regină alături de el în Olympus a fost sora sa, Hera. Cu ea Zeus a avut trei copii: pe Ares, pe Hebe şi pe Ilithyia. Zeus a zămislit numeroşi copii unindu-se, în egală măsură, şi cu muritoarele de rând: Alcmene, Danae, Io, Europa, Niobe etc. Ca stăpân suprem şi ca deţinător al puterii supreme absolute, Zeus era cel care împărţea dreptatea printre oameni şi zei, el era expresia echilibrului şi a ordinii din natură şi din societate. Era socotit zeul luminii, al fenomenelor naturale, deţinătorul fulgerelor şi, mai ales, al trăsnetelor - manifestare cu precădere a forţei şi a mâniei sale divine. El domnea în palatul sau care se afla pe crestele înalte ale Olimpului şi de acolo, înconjurat de ceilalţi zei, cârmuia destinele lumii, împărţind binele şi răul printre muritori şi veghind asupra împlinirii destinelor lor. În mitologia romană Zeus purta numele de Iupiter.


LineA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
23 feb 1999 -