Index Index

Cimitirul Vesel -
Epitafuri     Această pagină conţine materialul adunat în decembrie 2001 şi mai 2002. Epitafurile sunt ordonate în ordinea probabilă a ridicării crucilor, luând ca reper anul morţii sau, când a fost specificat, anul confecţionării ei.

Ortografia am încercat să o păstram cât mai apropiată de original, însă am operat unele schimbări în ceea ce priveşte aranjarea textului, aducând toate epitafurile la forma versificată, renunţând la împărţirea cuvintelor pe mai multe rânduri.

La unele cruci este menţionată în paranteză ilustraţia, iar câteva dintre motivele şi figurile folosite pentru pictarea crucilor le puteţi regăsi în galeria de imagini.

Noi am realizat o analiză de conţinut a acestor epitafuri, rezultatele acesteia vor fi (poate) disponibile în viitor. Putem remarca cu ochiul liber stereotipiile, descrierea indivizilor prin prisma grupului (satul sau familia) din care fac parte şi (din punctul meu de vedere) lipsa de melodicitate a versului, melodicitate cu care ne-a obişnuit poezia populară până acum. Poate pentru că poezia era destinată cântecului în timp ce aceste versuri - turiştilor...
1934-1939
Aci odihne Pop Axente soţia lui George Titru 
A trăit 40 de ani
Cît pe lume am trăit 
De găini bine am grijit
Şi mai mult am odihnit.
1934

Aci odihne Pop Todosie a lui Geor.
De 35 de ani
A m. 1935

Aici eu mă hodinesc
Pop Marie mă numesc
Alui George Deacului
Din mijlocul satului
Aş fi vrut să mai trăiesc
Şi să mai bătrînesc
Dar moartea nu ma lăsat
Şin mormînt ma aşezat
Tu moarte cu urît nume
Tînără mai dus din lume
Viaţa o lăsai la 15 ai. 
1937

Aici eu mă odihnesc
Stan Dumitru mă numesc
Dam fost Tîhu cel Bătrîn 
Vara tot am făcut fîn
Şi iarna am hodinit
Şi oile leam hrănit
Coasa mie şi cîinele
Acestea miau plăcut mie
Din a mea copilărie
Toate aceste le lăsai 
La 52 de ai.
Mr. 1938

Am trăit 49 de ani
Aiasta vreau să vă spun
Cam fost George Băsului
Cît pe lume am trăit
Multe oi am belit
Carne bunam pregătit
Carne bune nui poveste
Şi să o mîncaţ domneşte
Vă dau carne grasă tare
Saveţ poftă la mîncare 
La 1939 adormit

(un om cu pipă care măcelăreşte carne)

1940-1949
Bodnar Marie
Fără epitaf 
1940

(în centrul crucii Maica Domnului cu fiul în braţe; în partea de jos tînăra nevastă)

Aici eu mă odihnesc
Stan Marie mă numesc
Pînam trăit pe pămînt
Cinci copii eu am avut
Trei fete şi doi feciori
Frumoşi ca neşte flori
Şi nu mult am bătrînit
Că moartea gre m-a găsit
Şi viaţa o părăsai la 34 de ai. 
1940

Aici eu mă odihnesc
Ion Griguţă mă numesc
Pîn pe lume am trăit
Tot cu pipa am dohănit
De lucru mam ferit
Cu toate că mam grijit
Boală grea mo găsit
Şi nu mult am bătrînit
Că viaţa o lăsai 
La 57 de ai. 1942

Cît în lume am trăit
Tite Grigore mam numit
Să vă spun ce santîmplat
Stînd în pat mo fulgerat
Mama rău so supărat
Unu fecior o avut
Tinerel so dus în lut
Moarte perioai şi tu
Să nu e alt fecioru
Rămas bun iubită mamă
Neom vedea la judecată
Că viaţa o lăsai la 13 ai.
M. 1943

Pînă ceam fost la tata
Mărie Pasuluim zicea
Şi dacă mam măritat
Birănoae mau chemat
Pînam trăit eu pe lume
A lucra ne plăcut mie
Şia face mîncăruri bune
Multă pîneam frămîntat
La nunţ cîtea fost în sat.
1943

Aici eu mă hodinesc
Pop Ileana mă numesc
Tînără mam măritat
Şi bun bărbat miam luat
Dar nu am avut noroc
Să trăiesc cu el deloc.
Doi copii avui pe lume
Unul lam luat cu mine 
Şi lumea o lăsai la 25 de ai. 
Mr. 1947

Ileana Holdiş sînt eu
Şiam avut un noroc rău
Că nu mult am bătrîni
Şin mormînt eu am venit
Cinci coconi eu am avut
Fără mumă au crescut
Unu cu minea venit
Dacă tare lam iubit
Şi lumea o părăsai
La 48 de ai. 1948

Aici eu mă odihnesc
Stan Ileana mă numesc
Lui Dumitru Taului
Din capătul satului
Măi Toadere al meu frate
Tu ai murit mai departe
În război ai plecat
Înapoi nai returnat
Şi eu viaţa o lăsai
La 42 de ai.
Mr. 1949

Aici eu mă odihnesc
Stan Onac mă numesc
Dragi mia fost oiţele
Colea primăverile
Cînd lea crescut laptele
Şiam umplut găleţile
Haida oaie haida he
Dragă vă fie lumea
Nu ca mie sărace
Căi musai a vă lăsa
Şi viaţa. 
54 ani. 1949

Eu aici mă odihnesc
Şi Pop Toader mă numesc
Drag mia fost clănitaru
Şi ţuica din paharu
Cîtm trăit păpămînt
Tot la asta mam gîndit
Să am ce bea şi a mînca
Din clanitar acînta
Dar am avut şi năcaz
Că văduv am rămas
Şi vă cînt de veselie
Nu vă cînt aşa ca mie. 
1949

1950-1959
Ne odihnim pe vecie
Şteţcă Toader cu soţie
Din amea copilărie
Anuţa Dori îm zice mie
Pe lume cît am trăit
Una fată am avut
Au ajuns şi la năcaz
Că fără părinţ o rămas
Moarte ma luat păcatele 
La sobă făcînd mîncare.
1950

Aici se odihnesc copii lui 
Simonica Gh. fost dir. la şc.
Simonica Gheorghe
A tr. 2 luni 1950
Simonica Ioan
A tr. 4 luni 1952

Tr. 74 de ani Tr. 73 de ani
Ne odihnim pe vecie
George Holdiş cu soţie
Cît pă lume am trăit
În carte mult am cetit
Şi cu sipcă am dohănit
Dar copii buni am avut
Pe toţi bine iam crescut
Şi bine iam educat
Să fie de cinste în sat
Şi cît vă uitaţi la noi
Aci veţ veni şi voi.1951Mă odihnesc pe vecie
Baba lui Moşu Ilie
Pînam trăit pe lume
Mult nea plăcut vacile
Să le mulgă laptele
Şiam hrăni fetele
Viaţa o lăsai 
La 58 de ai. 1954

Aici se odihneşte
Reposatul Mogoci Mihai
A trăit 72 de ani
Şi a murit la anu 1955

Aici se odihne
Tînără nevastă
Mărie Turda lui Ge. Turdean
A trăit 22 de ani
Moartă acdentă la 1955

Cît am trăit în viaţă
Mio plăcut mîncarea face 
La oameni care lucrează să 
Mănînce cu dulceaţă
Aici se odihneşte răposata 
Stan Anuţa lu Petre lu Ion
A trăit 60 de ani.
A murit la 1956

Aci eu mă odihnesc
Tite Anuţa mă numesc
Ieu pe lume cît trăia
Mie asta îmi plăcea
A lucra nu a şedea
Supa de curcan a fa
Să mănînce George meu
Să-l trăiască Dumnezău
Mai mult cît am trăit eu
Că la şaptezeci de ai
Ieu viaţa o lăsai. 1956

Eu aici mă odihnesc
Stan Ion Petrenjel mă numesc
Am trăit mulţi ani frumos
Şam fost tata lui Ianoş
Sfînt locaş din lemn durat
Ars au fost şi i-o am lucrat
Cu mult cumpăt şi cu rost
La acest sfînt adăpost
A trăit 87 de ani
Sa născut în 1959
Mort în 1956

Aci eu mă odihnesc
Pop Ion Osu mă numesc
Vedeţ cîtîs de bătrîn
Şi mă duc în deal la fîn
Acolo dacoi ajunge
Mioi face tocană cu brînză
Şapoi dacă moi hrăni
Oi lua coasa şoi cosi
Că aşa lură ţăranii

Am trăit 68 de ani.
1958

Aici eu mă odihnesc,
Stan Axene mă numesc 
Din a me copilărie
Ne-a plăcut caeru mie
Viaţa o părăsai 
La 75 de ai
Murit la 1958

Cine vre strînge avere
Crească vită cu plăcere
Şi să scoale diminiaţă
Eu aşa am fost în viaţă
Aci se odihne batrîna
Stan Anuţa Deloaie.
A trăit 78 de ani
A dormit la anu 1958

Eu aci mă odihnesc
Toader Basu mă numesc
Pînă pe lume am trăit
Capre şi oi am belit
Viţei şi mei mititei
Şi carneam făcut din ei
Şam vînduto la femei
Că viaţa o lăsai
La 61 da ai.
M. 1958

(om care beleşte o oaie)

Aci ieu mă odihnesc
Stan Mărie mă numesc
Şam fost mama lu Pătraş
Mult am tors din căeraş
Săraca viaţa mea
Cam trăit cam greu îm ia
Că văduvă am rămas
Cu trei copii mititelaş
Soţu în război a plecat
Şi în năpoi nu a înturnat
1958

Aici eu mă odihnesc
Şteţca Ion Frîncu mă numesc
Cîtam trăit în vecie
Lucru greu mia fost dat mie
La IFET am tot lucrat
Şi vagoane am încărcat
Bani ce am cîştigat
Tot pămînt am cumpărat
Şi la colectiv le am dat
Că viaţa o lăsai la 70 de ai.
Mr. La 1958

(bătrîn cu pipă lîngă un vagon încărcat cu lemne)

Aici figurez şi eu
Pe cruce nepotu meu
Foaie verde de durzău
Fiscuşi Grigore am fost eu
În anul patrusprezece 
Sanceput on război rece
Trupul meu este-ngropat
În Galiţie subt on brad
Cînd în război am plecat
În napoi nam înturnat
Că dujmani mo puşcat
Şi pe loc am repsat. 
1915

(cruce cu Sf. Ilie realizata la 1959, completată pe spate)

Cîtă viaţăm avut
La IFET oam petrecut
Şi am muncit cu dreptate
Oricini vă zic sănătate
Aici se odihne 
Varga Vasile
A trăit 65 de ani
Adormit la 1959

(om care ară)

Pe lume cît trăit eu
Mă rugam lui Dumnezeu
Să trăiască calu meu
Şi să ne fere de rău.
Aici se odihne răposatul
Stan Grigore lu Ionu Diacului
A trăit 64 de ani
Mr. La 1959

1960-1969
Eu aici mă odihnesc
Stan Gheorghe a lui Ion Petrenjel mă numesc
În viaţă cît am trăit
Oi multe am măcelărit
Făceam numa carne grasă
Să aibă oamenii la masă
Şi le măsuram mai bine 
Să cumpere de la mine
A trăit 60 de ani
Născut 1900
Mort 1960.

Aici eu mă odihnesc
Pop Marie mă numesc
Cîte zile leam avut
Multă teară am ţesut
Şi nu mult am bătrînit
Iată moartea m-a lovit
Şi aice mau mutat 
Atîta pămînt miau dat
Două mitere căpătat
Atîtai averea me
Cît am trăit pe lume.
1960

Aici se odihneşte Turda Marie lui Ion 1906-1960.
Pînam fost pe lume vie
Vă spun ce nea plăcut mie
A vinde şia cumpăra
Şi caşu pe chilă a da
Şi bani ceam cîştigat 
Tot grădini am cumpărat
Cînd am aşteptat folosu 
Moarte mau luat cu totul

Avionu mau adus
Dela spital dela Cluj
Eu aici mă odihnesc
Stan Anuţa mă numesc
Cîte zile leam avut
Grea viaţa-m petrecut
Şi grea boală am avut
Doctori mult mau tratat
În zadar au încercat
Că moarte nu mau lăsat
Pînăn pămînt mau băgat
Lavo patruzeci de ai
Viaţă o părăsai.
Mr. 1960

(un avion şi o femeie lînga un doctor)

Am trăit 82 de ani
Aci eu mă odihnesc
Măuris Ion mă numesc
Cîte zile am trăit
De lucru greu mam ferit
Miauvenit on ginere
Şi ma fost tot binele
Alexandru cel vestit
De mine mult sangrijit
Să-l trăiască Dumnezeu
Mai mult cît am trăit eu.
1964

Aici eu mă odihnesc
Şteţca Anuţa mă numesc
Pînam trăit în viaţă
Am făcut frumoasă straiţă
Cu baier frumos şi lat
La cîţi feciori îs în sat
Am făcut lucru pe plac
Toate astea le lăsai
La 76 de ai.
1965.

Aici eu mă odihnesc
Pop Anuţa mă numesc
A lu Ion Spanului
Din capătul satului
Pîn pe lume am trăit
Din casă nam pre ieşit
De mîncaream pregătit
Şi am pus în farfurii
La cei 10 ai mei copii
Eu viaţa o lăsai
La 62 de ai. 
1966

Aici se odihneşte Opriş Axene
Trăit 108 ani.
A murit 1966

Aici eu mă odihnesc
Holdiş Dumitru mă numesc	
Cîte zile am trăit
Mulţi pomi eu am răsădit
Sub pădure ungurească
Iam grijit pomi să crească
Cînd am fost să iau folosu
Moartea miau luat cu totul
Că viaţa o lăsai la 78 de ai.
1967

Aici eu mă odihnesc
Ion Spanu mă numesc
Pînam fost pe lume viu
Nea plăcut morar să fiu
Saci la coş am ridicat 
Şi făinam măcinat
Puţină vamă am luat
Că viaţa o lăsai
Tuma la 60 de ai.
1967

Aci eu mă odihnesc
Gheorghe Anuţa mă numesc
Straturile le pliveam
Şi florile le udam
Pînă pă lume trăiam
Din a mea copilărie
Tot asta îmi plăcea mie
Cîntece şi horile
Şi stratu cu florile
Toate astea le lăsai
La 71 de ai. Mr. 1967

Aci eu mă odihnesc
Oroş Ion mă numesc
La 23 august
Şi eu la Sighet mam dus
Şi cu tren am plecat
Cineva mau aruncat
Jale mamei şi tata
Că în veci nu mă vor uita
Că viaţa o lăsai
La 18 ai la 1967.

Aci eu mă odihnesc
Stan Ileana mă numesc
Alu Toaderu Băsului
Din mijlocul satului
Din amea copilărie
Rău mea cîntat cucu mie
Morte cea cu urît nume
Tînără mai dus din lume
Şi nu mam căsătorit
Că o gre boală ma lovit
Că viaţa o lăsai
La 38 de ai. Mr. 1968

(femeie şi un cuc)

Ios Mihaiu Braicului
Şi nepotul Băsului
Am venit şi eu moşule
Şi să dau mîna cu tine
Pînă pe lume am trăit 
Cînd am fost tînăr fecior
Mi-a puşcat rusun picior
După ce m-am însurat
Femeia neo accidentat
Tînăr văduv am rămas
Şam trăit tot cu necaz.
1968

Aici eu mă odihnesc
Şi Stan Ion mă numesc
Ios Ionu Băsului
Din capătu satului
Pînă pe lume am trăit
Şi prin greu am petrecut
De cînd Toader a murit
De atunci nu mam odihnit
Şi eu va olăsai 
La 80 de ai. Mr. 1969

1970-1979
Aici eu mă odihnesc
Stan Maria mă numesc
Cît am trăit pepămînt
Multă prescuram făcut
Aluat am frămîntat
Pîine am făcut la un sat
La patru mii de persoane
Să guste cînd lea fi foame
Vrutaş fi să mai trăiesc
Şi sămai îmbătrînesc
Dar viaţa olăsai 
La 76 de ai. Mr. 1970

Pop Anuţa mă numesc
Pe lume cît am trăit 
Eu mai mult am pătimit
Şi de lume am vorbit
Eu copii nu am avut
Am trăit destul de mult
Că viaţa o lăsai la 83 de ai. 1970

Ardă focu motorul
Păcare mam .......
Că  sara am fost la Hută
Dimineaţa la morgă
Anuţă, femeie me
Rău ai rămas de mine
Şiai rămas văduvă
Că eu lumea o lăsai 
La 51 de ai. 1971	

Aici eu mă odihnesc
Pop Toader Atomi mă numesc
Pă lume cît am trăit 
Multe case am pregătit
Şi pe  mulţi am învăţat 
Să fie meşteri în sat
Am făcut gruduri şi şură
Nea plăcut şa măndrii gură
Si viaţa o lăsai 
La 86 dă ai. Mort la 1971

(un om cu pipă în gură şi un topor în mînă)

Pînă pă lume am trăit
Toaderu Ioanii mă numit
Din a mea copilărie 
Caii mult mia plăcut mie
Şi nea mai plăcut una
La bufet la masă asta
Cu nevasta altuia
După lume îmi pare rău
Că prea iute am murit eu
Viaţa o părăsai la 52 de ai. 
1973

Aici eu mă odihnesc
Stan Ion ... mă numesc
Din a mea copilărie
Casa mia plăcut mie
Şi mia mai plăcut una
Ţuica din sticlă a bea
Tudosie soţia mia
Tei griji cît ii putea
Că eu lumea o lăsai
La 62 de ai. 
Mr. 1973

Holdiş Ileana a lui Ilie
Măi Ilie soţul meu
Aci am venit şi eu 
Şi m-am pus la capul tău
Cît în lume am trăit
Am lucrat şi-am năcăjit
Multă pînză am ţesut
Doi copii eu am avut
Pe ei bine i-am crescut
Iam crescut iam educat
Să fie de cinste-n sat
Şi viaţa o lăsai 
La 70 de ai.
M. 1973

Eu aici mă odihnesc
Stan Anuţă mă numesc
Lumea-mi zicea Mogocioaie
Că le vindeam caş de oaie
Pe lume cît am trăit
Tot cu oi am găzdălit
Pe la mulsu măsuri
Iubeam amă veseli
Dar şi-a rîde şi-a glumi 
Pe la nunţi cu oameni
Toate astea le lăsai 
La 84 de ai. Mr. 1973

(femeie care cîntăreşte caş)

Pop Grigore a Tomi
Am avut o viaţă lungă
Cu necazuri şi furtună
Am fost vesel şi cu voe bună
Lucrînd mult timp la pădure
Cu ţupin şi cu săcure
Doctori lîngă mine a stat
Ş-am murit ne împăcat
Amărît şi supărat
De copii nemîngîiat
Nu vă plîngeţi voi urmaşi
Cuconi de nepoţ şi fraţi
Care-n lume aţi rămas
Ci uniţi-vă ca fraţi
Ca să fiţi Înalţi ca brazi.
1889-1973

Aici eu mă odihnesc,
Irina Băsului mă numesc
Pe lume cît am trăit
Am trudit şam necăjit
Şi în carte am citit.
Măi Mihai feciorul meu
Lîngă tine vin şi eu
Că viaţa o lăsai 
La 83 de ai. 1978Cum mă vedeţi în portret
Ionu lui Floare mă numesc
Eu în pensie am ieşit
Mam prins de găzduit
Şi vă uitaţi la mine
Cu se tîrguiesc oile bine
Măi Danciu, cioban de frunte,
Sa-mi dai oi de rasă bună
Şi tu oile mi leai dat
Şi cu ele am umblat
O grea boală am căpătat
De ea nam putut să scap
Că a fost musai a pleca
Găzdăluitul al lăsa
Că viaţa o lăsai la 64 de ai.
Mr. 1978

(crucea este făcută şi semnată de Dumitru Pop, noul meşter)

Cît în lume am trăit
Turda Ion Bilta mam numit
Multe service am avut
Pădurar şi agricultor
Şi am oltoit mulţi pomi
Cooperativa de consum
De preşedinte ma pus
Am fost şi primar la sat
La toţi nu lam fost pe plac
O zis căs om rău în sat
Doră am făcut şi bine
La care o ţinut cu mine
Şi trei copii am avut
Unu de mic o murit
Şi să vă mai spun că cei
Am avut două femei
Amîn două o fost Anuţă
Şio fost tare drăguţă
Pe amîndouă leam iubit
Da vă spun leam stlcit
Dar acum imi cer ertare
De la mic şi de la mare
Trăit 66 ai. Mort la 1979

1980-1989
Mie asta mio plăcut 
A lucra nu a şedea
Cu soţie alăturea
Copii ai educa
Să fie oameni de trabă
Orice lucru să priciapă
Toţi să avă meserie
Că aşa mio plăcut mie
Prieteni mă aştepta
Casăle mai spun ceva
La masă la băutură
Să le spun cîte o glumă
Şi ne era lume dragă
Cînd eram lîngă.....
Am mai tras cîte-un pahar
Cu prietenii al han
Dar acum vă zic cu bine
Mă pomeniţi şi pe mine.
1980.

Aici eu mă odihnesc
Turda Mărie mă numesc
Cît pe pămînt am trăit
Vacile eu le am iubit
Mîncare bine le am dat
Să fie pe săturat
Hai Gheorghe bărbatu meu
Supărat team lăsat eu
Cît pe lume vei trăi
De mine-ţi aminti
Că viaţa o lăsai
La 73 de ai.
M. 1980

Eu aici mă odihnesc
Pop Gheorghe mă numesc
Cîte zile am avut
În pădure am lucrat mult
Şi sortator am intrat 
Multe lemne am măsurat
Şase copii am avut 
De omenie am crescut
Da te rog soţie mie
Cît îi pute de grije
Si pe mine mă jăle
Cîte zile vei ave.
Că viaţa o lăsai la 62 de ai. 
Mort la anu 1981.
Să-i fie ţărîna uşoară.

Eu aici mă odihnesc
Stan Maria a lui Ion Petrenjel mă numesc
Cît am trăit eu pelume
Am avut şi zile bune
Dar în bine şi în rău
Mă rugam lui Dumnezeu
Cine trăieşte cinstit
Şi de lume-i preţuit
A trăit 74 de ani. 
S-a născut în anul 1878.
Moare în anul 1982.

Cît în lume am trăit 
Pop Ion Spanu m-am numit
Oile mult liam iubit
Şi bine am gazdăluit
Anuţă soţie dragă
Tu ai rămas amu de gazdă
Cu lucru nu m-am gătat
Feciorii trăbă însuraţ
Cinci copii noi am avut
De omenie i-am crescut
De amu soţie dragă
Dacă ţam greşit mă iartă
Trăit 87 ai.
Murit la anu 1982
Odihneascăse în pace.

(bărbat cu oile)

Aici eu mă odihnesc
Şi Pop Gheorghe mă numesc
Vai săraci zilele mele
Noroc n-am avut în ele
Cînd am fost mai tinerel
Binele îl ştiam eu
După ce m-am însurat
Mio venit răul săl trag
Părinţii bine mio vrut
Numai nam vrut săi ascult
Dar toate aceste le lăsai 
La 25 de ai. Mr. 1982

(portret)

Sus pe dealul Baiţei
Sună-mi glasul trîmbiţei
Ce cu jale mi-a cîntat 
Să mor tînăr cu bănat
De tractor să fiu călcat
Lualar naiba tractorul
Că mi-o tăiat corpul
Şam lăsat trei copilaşi
În lume cu greu necaz
Şi pe mie mor jăli
Pă lume cît vor trăi.
În veci vei fi în gîndul nostru.
25 ai. 1982

Aici eu mă odihnesc
Şi Stan Toader mă numesc
Vă uitaţi oamini la mine
Că miop lăcut pe lume mie
Cu caii şi oiţele
Mi-am petrecut zilele
Şi-am lucrat cît am lucrat
Pîna boala mo aflat
Şi femeia mia rămas
În lume cu greu năcaz
Şi viaţa o părăsai 
La 71 de ai.
Mort 1982.

Cît am trăit pă pămînt 
Stan Gh. Sărdacu mam numit
Cît am trăit io în lume
Mio plăcut vacile bune
Io am făcut fîn şi otavă
Ca să am la vaci pă iarnă
Io deaceea liam ţinut
Căm dădură lapte mult
Io copii nu am avut
Asta mo supărat mult
Anuţa nepoata me
Pă Marie o grijî
Şi pe mine mă jăle
Că mîndru mai petrecut
Aşa după cum ţam spus
Şi viaţa o lăsai la 88 de ai.
Mort 1982

Cît am fost pă lume vie
Anuţa Piştii îmi zica mie
Şi dacă mam măritat
Turca Anuţa mo chemat
Multa lnă io am tors
Boriasă ... am fost
Multe cerji eu am făcut
Şi turişti liam vîndut
Două fete am avut
Mărie o mărs în lut
Numai Ileana trăieşte
Pe mine mă pomeneşte
Şi tu Dioca jinere
Domnu vă daie bine
Şi văduvă am rămas
Şi amu io am plecat
Aici lîngă a meu bărbat
Că aici a fi mai bun
Nu mia traje cîte un pumn
Şi viaţa o lăsai
La 63 de ai.
Moartă 1983

Aici eu mă odihnesc
Pop Ioană mă numesc
Cît am fost pe lume vie
Meseria-mi plăcea mie
M-am făcut croitoreasă
Multă lume-am îmbrăcat
Cu lecrec şi cu căbat
Şi la noi şi pe-alte sate
Am făcut multe căbate
O fată eu am avut
Şi pe Gheorghe am crescut
Dar acestea le lăsai La 69 de ai.
1984

Cît am trăit pe pămînt
Pop Anuţa mam numit
Fostam de trabă boreasă
Găzdoie bună la casă
Hai Ion al meu bărbat
Bine noi niam ascultat
Am fost de omenie în sat
Doi copi noi am avut
Tare  bine iam crescut
De Ion mam bucurat
Că de copil el o învăţat
Injiner la combină
Mărie nio supărat 
Că văduvă o rămas
Nepoţei mei cei draji
Pe părinţi îi ascultaţi 
Io viaţa o lăsai 
La 77 de ai.
Moartă la ani 1984.

Aici eu mă odihnesc
Holdiş Todosîe mă numesc
Pe lume cît am trăit
Am tors şam ţăsut
Ţoale mîndre am făcut
După cum mam priceput
Patru copii am avut eu
Săi trăiască Dumnezău
Că văduvă eu am rămas
Şi iam crescut cu năcaz
Cîte zile vor trăi
Pă mine mor pomeni
Eu viaţa o părăsai
La 76 de ai.
Mr. 1987

Cît am trăit pe pămînt
Holdiş Gheorghe mam numit
Multă iarbă am cosit
La pădure şi pe rit??
Şi vaci bune am ţinut
Cam dădură lapte mult
Casă mare-am vrut să fac
Dar nam avut cînd să gat
Moarte iute ma luat
Una fată am măritat
Şasă copii am avut
Şi unu sa dus în lut
Pă cinci mari mi iam crescut
Tu Marie a mea soţie
Tiam lăsat în văduvie
Supărată pă vecie.
1988 (57 ani)

1990-1999
Aici eu mă odihnesc
Pop Tudosie mă numesc
Am fost găzdoaie aleasă
Şi afară şi în casă
Din caier lînă am tors
Şi-am cîştigat bani frumoşi
Dumnezeu mi-a dăruit
Multe zile de trăit
Domnului îi mulţumesc
La toţi bine vă doresc
89 de ani
1901-1990

Aici eu mă odihnesc
Pop Grigore mă numesc
Cît pe lume am trăit
Caii tare i-am iubit
Am arat, am semănat
Şi-n Gutin am lucrat
La Gutin m-am îmbolnăvit 
Şi acasă am venit 
Ani cîţi i-am mai trăit
Cu boala m-am chinuit
La cîţi medici am umblat
Dar de boală n-am scăpat
Atîta ma chinuit
Pînă ma pus în pămînt
A trăit 59 de ani.
1931-1990

Aici eu mă odihnesc
Ionu lui Vasiliu mă numesc
Tînăr mam căsătorit
Şi un fecior eu am avut
Şi lam iubit tare mult
Tare mult aş fi dorit
Să îl văd căsătorit
Lam avut numai pe el
Şi l-am lăsat singurel
Moartea fie blestemată
Nu ma lăsat sa-i fiu tată
Am lăsat pe mama sa
Să-i poarte singură de grijă
A trăit 44 de ani

(la masă mama, tata şi copilul, îmbrăcaţi în costum şi purtînd cravate)

Pe verso:
În lume cît am trăit
Mult bine eu am făcut
Boala ma băgat în lut
De tînăr eu am lucrat
Tare am murit cu greu
Tot cu voi în gîndul meu
Lui Dumnezeu vă rugaţi
De el să fiţi ajutaţi
Pe mine nu mă uitaţi
Soarta aşa mia fost lăsată
Să nu fim mult laolaltă
Veniţi la mormîntul meu
Cînd va fi sufletul greu.
1947-1991

Mia plăcut tractoru
Mult dar şi şcoală am făcut
Dar să umblu la arat
Eu puţin am apucat
Cît am trăit am lucrat
Căci şi cai mi-am cumpărat
Dragă soră şi părinţi
Pe la mine să veniţi
Să vemiţi la sărbători
La mormînt să-mi puneţi flori
Căci eu viaţa o lăsai la 19 ani.
1973-1992

Ardăte focu noroc
Că nu te-am avut deloc
Tînăr orfan am rămas
Şi-am trăit tot cu năcaz
Dar daca-m crescut mare
Alt năcaz mi-a dat în cale
O grea boală ma apăsat
Şi-n pămînt ia ma băgat
Şi-am băut cu prietenii
Că ştiam că noi trăii
Pop Gheorghe zis Bătrînu
1945-1994

Ios Mihaiu lui Mihai
Năcaz mare eu aveai
Am plecat cu maşina
Şi mi-am sfîrşit  viaţa
În comuna Sărsărău
Mo aflat ceasul cel rău
Maşina a derapat
Întrun pom mo aruncat
Viaţa pe loc mio luat
Şi acum vă zic dragi părinţi
Vă rog nu vă năcăjiţi
Sfaturi bune voi miaţi dat
Numai nu leam ascultat
Cînd plecam cu maşina
Să nu măresc viteza
Şi acum văd ce-am făcut
Tînăr putrez în lut.
1994

Din a mea copilărie
Ionu Olechi mi-o zis mie
Tînăr la mină am plecat
Gre boală a căpătat
Zeci de ani m-ai îngrijit
Boala mult m-o chinuit
Mă gîndesc la voi la toţi
Şi la drajii mei nepoţi
Pe lume cît vor trăi 
De mine vor pomeni
Scumpii mei nepoţi Ion şi Ileană 
După mie daţi pomană
1934-1997

Aici eu mă odihnesc
Copcie Marie mă numesc
Cît am trăit pă pămînt
Ori ce lucru mia plăcut
Nepote tare lam iubit
De micuţ lam îngrijit
Acum draga mia familie
Dumnezeu vă dăie bine
Eu viaţa o lăsai
La 67 da ani. 1931-1998

(femeie cu un fus de tors)

Aici eu mă odihnesc
Coman Toader mă numesc
Cît pe lume am trăit
Am cosît şi am măiestrit
Cosi şi greble am făcut
La cum mia cerut
Eu vă las cu Dumnezeu
Să vă ferească de rău
1917-1999

Aici eu mă odihnesc
Şteţca Dumitru mă numesc
Pe pămînt cît am trăit
La vre mult am muncit
Eu vin bun am dat de băut
Cînd le-am pus vinu pe masă
Au uitat să meargă
S-au apucat a cînta
Dimineaţa-i apuca.
A trăit 89 de ani.
1910-1999

(un om în costum popular culegînd struguri)

Aici eu mă odihnesc
Holdiş Toader mă numesc
Eu chelnăr la bar am fost
Pînă ce-am fost sănătos
Nu ştiu soarta me-a fost
Rea de-o fost grea viaţa
Mea mamă dragă şi-ai mei fraţi
Tare mult maţi ajutat
Cît am fost bolnav pe pat
La toţi eu vă mulţumesc
Viaţă lungă vă doresc
1952-1999

(barman, cu cravata, vesta, in faţa tejghelei)

2000-2001
Aici eu mă odihnesc
Stan Grigore a Ilenii Braicului mă numesc
Am umblat cît am trăit
Am fost în sat renumit
Că am fost gestionar
Şi un mare măcelar
Dumnezeu să o mîngăie
Pe ami-a dragă soţie
Că io lume o lăsai
La 76 de ani.
1924-2000

(un bărbat în faţa unei tejghele cu făină, orez...)

Din a mea copilărie
Irina lui Ion îmi zicea
Mre după ce m-am măritat
Irina lui Mihai m-a strigat
Cu Toader bărbatu meu
Am fost la bine şi la rău
Dar acum ni-am despărţit 
Şi tare l-am năcăjit
Doi nepoţi am lăsat
Unu în Spania a plecat.
1932-2000
pe verso:
Aici eu mă odihnesc
Şteţ Irina mă numesc
Cît pe lume am trăit Bine am găzdăluit
Dar boala cînd ma apucat
Eu de toate mam gătat
Acum draga mea familie
Dumnezeu vă dăe bine
Eu viaţa o lăsai la 68 de ani.
1932-2000 

(femeie în costum popular, cu opinci, găteşte pe plită)

Aici eu mă odihnesc
Pop Anuţa mă numesc
Pe pămînt cît am trăit 
Am jucat şi am horit
Şi viaţa mia-m trăit
Am tors lînă şi am tăsut
Letrioe mîndre am făcut
Acum draga mea familie
Dumnezeu vă dăie bine.
A trăit 88 ani. 1912-2000

Aici eu mă odihnesc
Pop Gheorghe a lui Petre mă numesc
Cît în lume am trăit
Caii tare iam iubit
Am arat am sămînat
Orice lucru am lucrat
Acum draga mea familie
Dumnezeu vă deie bine
Eu viaţa o lăsai
La 71 de  anii.
1929-2000

Aici eu mă odihnesc
Holdiş Grigore mă numesc
În lume cît am trăit
Cu caii am găzduit
Trei feciori eu am avut
Pe unul l-am pus în lut
De el mult m-am năcăjit
Că prea tînăr a murit
Acum draga mea soţie
Dumnezeu să te mîngîie
După nepot şi nepoată
Că eu noi fi niciodată
(1930-2000)

(om arînd cu plugul îmbrăcat în costum popular)

[Imaginea folosita pentru background are la origine o fotografie facuta de la intrarea in cimitir]


14 dec 2002 -